Dnes je 8.6.2023 a svátek má Medard

Praktické informace

Smuteční síň

Praktické informace pro objednavatele smutečního rozloučení - pohřbu.

Informace pro objednavatele pohřbu

Když zemře někdo blízký, je to pro jeho rodinu a přátele většinou těžká rána. Přesto se někdo musí postarat o nutné kroky s vyřízením objednávky smutečního rozloučení-pohřbu. Možností a druhů smutečních rozloučení je mnoho (s obřadem, bez obřadu, církevní, civilní či vojenský obřad, rozloučení s urnou atd.) a se vším Vám pomůžeme a nutné úkony vyřídíme (nepřetržité hotovostní číslo 731 658 558). 

Jak postupovat

Při úmrtí doma
Je nutné zavolat lékaře, který zemřelého prohlédne a vystaví list o prohlídce mrtvého (tzv. ohledací list). Po odchodu lékaře zavolejte na naše hotovostní číslo, případně smluvený pohřební ústav. Zajistí vše potřebné a se vším poradí (převoz zesnulého, atd.)

Při úmrtí v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení
Ohledací list vystaví místní lékař a zemřelého obvykle převezou na patologii, případně do chladícího boxu. Rodinné příslušníky zasílá zdravotnické zařízení informuje, zupravidla telefonicky (dohoda). Osobní věci zemřelého si musí vyzvednout někdo z jeho příbuzných. Naopak převoz zesnulého a vyzvednutí nutných dokumentů většinou vyřizuje pohřební ústav.

Nyní je na Vás, abyste si vybrali pohřební ústav. Pokud Vás bude pohřební služba kontaktovat sama, jedná se z její strany o nelegální chování. Takovéto chování je zákonem zakázáno. Při rozhodování se řiďte tím, jak na Vás zástupce pohřebního ústavu působí, důležité jsou i reference a jaké služby Vám nabízí.

Pokud si vyberete naší pohřební službu, většinu dalších úkonů za Vás vykonáváme my, podle Vašeho přání. Jediný úkol pro Vás je připravit zesnulému šaty, v nichž má být pohřben, či vystaven v rakvi. S jednatelem objednávky (předběžná dohoda) se dohodněte, jaké úkony za Vás pohřební služba zajistí.

Pohřební služba po Vás bude požadovat předložení občanského průkazu zemřelého a občanského průkazu toho, kdo zajišťuje smuteční rozloučení a případně ještě rodný a oddací list.

Níže je seznam všech nutných náležitostí, může se však stát, že po Vás úřady budou chtít i něco jiného. Vždy proto nejdříve na daný úřad zavolejte a zeptejte se, co všechno je nutné vyřídit - ušetříte si tím opakovanou návštěvu úřadu.

Jaké doklady je tedy nutné vyřídit?

  • na matriku dle místa úmrtí odevzdejte (vyřídí za Vás náš pohřební ústav): občanský průkaz zemřelého; kopii rodného a oddacího listu zemřelého. List o prohlídce mrtvého obdrží matrika od ohledávajícího lékaře, zdravotnického zařízení či pohřební služby.

Matrika do jednoho měsíce na základě našich podkladů vystaví Úmrtní list a zašle jej poštou doporučeně na adresu objednatele pohřbu, pokud se nedohodnete jinak.

Co učinit dále?

  • na příslušném dopravním inspektorátu odevzdejte řidičský průkaz zemřelého,
  • na oddělení pasů odevzdejte pas zemřelého,
  • na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny odevzdejte kartu zdravotního pojištění zemřelého,
  • na vojenské správě odevzdejte vojenskou knížku zemřelého,
  • pokud zemřelý pobíral důchod, oznamte úmrtí na poště, která prováděla výplatu důchodu,
  • pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu, nebo potvrzení o vyřizování pohřbu, vystaví Vám jej pohřební ústav na požádání.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na:
a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,

c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v 
§ 317 zákoníku práce.

Pohřeb spoluzaměstnance
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.
 

Obřadní síň

Smuteční obřadní síň

Smuteční obřadní síň

 
Smuteční obřadní síň

Smuteční obřadní síň

 
Smuteční obřadní síň

Smuteční obřadní síň

 
Smuteční obřadní síň

Smuteční obřadní síň

 
Smuteční obřadní síň

Smuteční obřadní síň

 
Smuteční obřadní síň

Smuteční obřadní síň

 
Smuteční obřadní síň

Smuteční obřadní síň

 
Smuteční obřadní síň

Smuteční obřadní síň

 
Smuteční obřadní síň

Smuteční obřadní síň

 
Smuteční obřadní síň

Smuteční obřadní síň

 
Smuteční obřadní síň

Smuteční obřadní síň

 
Smuteční obřadní síň

Smuteční obřadní síň

 
Smuteční obřadní síň

Smuteční obřadní síň

 
 
Vytvořeno 17.2.2017 13:16:53 | přečteno 2139x | Patrik Locku
load