Dnes je 22.3.2023 a svátek má Leona

Vydávání rybářských lístků

Biocentrum rybníky

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu  umožňující lov ryb a vodních organismů v rybářských revírech. Rybářský lístek se vydává občanům České republiky podle místa trvalého pobytu nebo cizincům na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání. 

Při vydávání rybářských lístků se postupuje podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a dalších souvisejících předpisů - zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.

Žadatelem je fyzická osoba (občan), která má zájem o lov ryb v rybářském revíru.

Žadatel musí doložit své kvalifikační předpoklady pro získání rybářského lístku, které  prokáže  např. osvědčením o získané kvalifikaci, dříve vydaným rybářským lístkem. Občan na MěÚ Vrbno pod Pradědem vyplní a podá osobně písemnou žádost na příslušném formuláři. V případě, že se jedná o mladistvého žadatele, je nutná přítomnost zákonného zástupce (rodiče).

Městský úřad Vrbno pod Pradědem, finanční odbor, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem vydává rybářské lístky pro fyzické osoby s místem trvalého pobytu v obcích: Karlova Studánka, Karlovice, Ludvíkov, Široká Niva a Vrbno pod Pradědem. 

Rybářský lístek bude vydán po splnění níže uvedených podmínek v úředních dnech pondělí a středa na finančním odboru.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 
  • občanský průkaz nebo cestovní pas u cizinců
  • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře nebo rybářské stráže, nebo jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku)
  • u cizinců mimo toto lze předložit rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad vydaný ve státě, jehož je občanem.
Poplatky za vydání rybářského lístku:
Správní poplatky, stanovené podle délky platnosti rybářského lístku, se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 14.
  • na 1 rok 100,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 50,- Kč
  • na 3 roky 200,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 100,- Kč
  • na 10 let 500,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 250,- Kč
Poplatek se uhradí před vydáním rybářského lístku v hotovosti v pokladně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem.

Pokud jsou předloženy všechny potřebné doklady, je rybářský lístek vydán bezodkladně.

Upozornění:
Kdo loví bez rybářského lístku se dopustí přestupku  podle § 35 odst.1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích – pokutu  do výše 8 000,- Kč , zákaz činnosti do 1 roku.

Nepředložení rybářského lístku rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popř. jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky – přestupek podle  § 30 odst.1 písm. h) zákona o rybářství – pokuta do  1 500,-Kč.


Vytvořeno 26.4.2016 13:13:48 | přečteno 934x | Patrik Locku
load