Dnes je 31.3.2023 a svátek má Kvido

Přehled místních poplatků pro rok 2023

Poplatky, autor: Pixabay.com

Připravili jsme pro Vás přehled místních poplatků a jejich splatnosti pro rok 2023.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a změny od 1. 1. 2023.

Poplatky za komunální odpad pro rok 2023

Zastupitelstvo města dne 7.12.2022 schválilo poplatek za komunální odpad pro rok 2023 novou obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s platností od 1.1.2023.

Sazba poplatku je pro tento rok 2023 celkem 750,- Kč.

Poplatek platí fyzická osoba přihlášená ve městě. Poplatek platí také vlastník nemovité věci (fyzická i právnická osoba) zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Poplatek mají rovněž povinnost zaplatit také všechny fyzické osoby přihlášené v obci na ohlašovně Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem.

Splatnost poplatku je jednorázově a to nejpozději do 30.9.2023.

Toto datum splatnosti je pevně stanoveno v obecně závazné vyhlášce. Upozorňujeme občany, že v případě, že není tento místní poplatek na daný kalendářní rok po tomto datu uhrazen, jedná se již o dlužnou částku poplatníka vůči městu.

Poplatky ze psů pro rok 2023

Dle platné obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku ze psů platné od 1.1.2020.

Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.

Sazby a splatnost místního poplatku za psa v roce 2023

a) za prvního psa 200,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500,- Kč

c) za psa, jehož držitel je osoba starší 65 let   200,- Kč

d) za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč

Splatnost poplatku ze psa: jednorázově nejpozději do 30. června 2023.

Připomínáme všem novým držitelům psů a i těm, kteří ještě si psa nestihli doposud u města přihlásit, že dle výše uvedené OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů, dle čl. 3, odst. 1)  je Vaše povinnost ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy jste nabyli psa staršího tří měsíců. Ve stejné lhůtě jste povinni ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti ( např. úhyn, utracení, ztrátu, darování, prodej). Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Poplatky je možno uhradit

  • hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ ve Vrbně pod Pradědem a to jen v dnech k tomu určeným:

pondělí a středa v době: od 7:30 hod. – 11:15 hod.   a  12:30 hod. – 16:30 hod.

úterý a čtvrtek v době: od 7:30 hod. – 11:15 hod.

  • bankovním převodem na účet číslo: 1720771/0100  - KB (je nutné k platbě uvést variabilní symbol poplatníka)

Variabilní symbol je neměnný a po celou dobu trvalého pobytu poplatníka u komunálního odpadu a u psa po celou dobu jeho přihlášení v naší evidenci poplatníků. V případě pokud ho nemáte někde uložen či nejste si jisti jeho správností je k doptání u správce místních poplatků :  martina.matuskova@vrbnopp.cz nebo na tel. čísle  554 795 118.

Složenky se nezasílají.

Upozornění

Dále vyzýváme a upozorňujeme tímto rovněž všechny poplatníky, kteří nemají ještě uhrazeny starší nedoplatky za místní poplatky za komunální odpad a psa, aby tak neprodleně učinili.

Nejsou–li zaplaceny poplatníkem místní poplatky včas a ve správné výši, a nejsou-li plněny poplatníkem ani dohodnuté pravidelné splátky nedoplatků, přistupuje následně správce poplatku k vymáhání dlužné částky exekucí. 
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků mohou být správcem poplatků ze zákona navýšeny až na trojnásobek dle § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Martina MATUŠKOVÁ
správce místních poplatků

Vytvořeno 2.1.2023 11:23:21 | přečteno 1124x | Patrik Locku
load