Dnes je 22.3.2023 a svátek má Leona

Z činnosti hasičů města Vrbna pod Pradědem

Cvičení

Hasiči znak, obrázek se otevře v novém okněČinnost jednotky hasičů z Vrbna p.P. je velice rozmanitá

K dnešnímu dni má výjezdová jednotka požární ochrany zařazená v kategorii JPO II/2 celkově 28 členů.

V průběhu roku 2014 byla, tak jako v letech minulých prováděna odborná příprava a školení dle plánu na daný rok. Mezi tyto můžeme řadit školení dýchací techniky, radiového spojení, zdravotnické přípravy, zásahů na dopravní nehody, chemické havárie a spousty jiných. Praktickému výcviku věnují hasiči neméně hodin.

Jeden člen absolvoval kurz k získání osvědčení v odbornosti strojník, a jeden člen si toto osvědčení prodloužil na dalších pět let. V letošním roce jsme přijali do výjezdové jednotky členku, která absolvovala kurz první pomoci pro práci v jednotkách PO a bude působit jako hasič-zdravotník v případech, kde se hasiči potkávají se zraněnými. Další člen naší jednotky navštívil instruktážně metodické zaměstnání v Mladé Boleslavi, kde se seznámil s konstrukcí a bezpečnostními prvky vozidel Škoda auto.

Díky faktu, že je naše jednotka předurčena pro práce při dopravních nehodách se členové zúčastnili instruktážně metodického zaměstnání v Bruntále. Jednalo se o problematiku vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Školení odvíjelo v praktické rovině a sice samotnými vyprošťovacími prácemi na nachystaných vracích, kde jsme procvičili práci s hydraulickým vyprošťovacím zařízením a první pomoc při dopravní nehodě, dále jsme prováděli mnoho ukázek techniky a činnosti, např. hašení pěnou na dětském dni aj.

V březnu tohoto roku navštívilo 12 hasičů vrbenské jednotky obec Hamry u Prostějova, kde pod vedením profesionálních hasičů z Olomouckého kraje probíhají výcviky v ohňovém flashover kontejneru. Během celého cvičebního dne byla možnost reálně shlédnout jevy, které mohou při požáru v uzavřených prostorech nastat a také prakticky vyzkoušet hašení a vyhledávání osob ve skupině.

Do další výcvikové činnosti je bezpochyby nutné zahrnout i soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, která se letos konala v Kopřivnici. Naše jednotka byla vybrána za okres Bruntál, který jela reprezentovat. Ve velmi silné konkurenci krajských jednotek jsme vybojovali krásné třetí místo.

Všechny tyto cvičení a školení mají pouze jeden důvod a to být co nejlépe připraveni na reálné zásahy, což je prvořadou činností jednotky SDH. V roce 2014 jsme zasahovali u 75 mimořádných  událostí v našem městě i mimo něj. Z čehož bylo 16 požárů, 11 dopravních nehod, 38 technických pomocí různého druhu -  řezání spadlých  stromů, odchyt nebezpečného hmyzu aj., dále u 3 úniků nebezpečných látek, a u 7 ostatních zásahů jakými jsou záchrana osob a zvířat z výšky, hloubky či vody.

V roce 2014 jsme od moravskoslezského kraje obdrželi nové vyprošťovací zařízení značky Holmatro, které bude po úpravě nástavby vloženo do našeho prvovýjezdového vozidla tedy CAS24 Tatra 815. Tohoto daru si moc ceníme, jelikož cena takovéhoto vybavení se pohybuje ve stovkách tisíc korun, které tímto kraj našemu městu ušetří. Významným přispívatelem je i firma Husqvarna Manufactoring a dalším přispívatelem je i obec Ludvíkov, které hasiči z Vrbna zajišťují požární ochranu.

V roce 2014 se vedlo spoustu debat ohledně výstavby a umístění nové hasičské zbrojnice. Naše město navštívili zástupci kraje a krajských hasičů. Závěr byl takový, že moravskoslezský kraj výstavbu nové hasičské zbrojnice finančně podpoří, ovšem přispěje pouze na novou budovu. Pevně věřím, že se podaří tuto akci dotáhnout do zdárného konce s tím nejlepším výsledkem.

Na závěr zprávy o činnosti jednotky hasičů ve Vrbně pod Pradědem mi dovolte vyjádřit upřímné poděkování bývalému vedení města za kladný přístup k hasičské činnosti a především zabezpečení obyvatel našeho města. Věřím, že s novým vedením bude spolupráce hasičů nadále pokračovat a rozvíjet se. Poděkování patří také panu řediteli Hasičského záchranného sboru okresu Bruntál Ing. Patrovskému, který je vždy jednotce hasičů z Vrbna nápomocen při plánování či prosazování našich potřeb.

Bc. Ondřej Chalupa, velitel JSDH

Cvičení vrbenských hasičů 3

Cvičení

Cvičení

 
Cvičení

Cvičení

 
Cvičení

Cvičení

 
Cvičení

Cvičení

 
Cvičení

Cvičení

 
Cvičení

Cvičení

 
 
Vytvořeno 29.1.2015 8:25:56 - aktualizováno 29.1.2015 8:30:43 | přečteno 2223x | Jitka Musilová
load