Dnes je 30.5.2023 a svátek má Ferdinand

Hasiči varují

IMG 6248

S topnou sezónou číhá na majitele nemovitostí nebezpečí vzniku požárů sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. Že se nejedná o planou hrozbu, potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kdy od komínů a topidel v roce 2012 vzniklo 101 požárů, v roce 2013 to bylo již 98 požárů a v roce 2014 prozatím 68 požárů. 

Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zanedbaná údržba komínového tělesa, protože i malé nečistoty v komíně mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým. Nezapomínejte proto na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu technického stavu komínu odborníky - kominíky!

A co taková pravidelná údržba komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv obnáší? Dle platného Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nebylo účinnosti 1. ledna 2011 je povinností majitele nemovitosti zajistit kontrolu a čištění spalinové cesty, a to ve lhůtách stanovených následující tabulkou.

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3x

2x

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle návodu výrobce

Dále se provádí revize spalinové cesty odborně způsobilou osobou např. před uvedením spalinové cesty do provozu, před výměnou nebo novou instalací nového spotřebiče (např. kotle), nebo hodláte-li změnit druh paliva.

O provedené revizi, kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně, ale také pro prokázání bezpečného provozu v případě zásahu jednotek požární ochrany.

A co když dojde k požáru v komíně?

Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co nejdříve jej oznamte na tísňovou linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína, nikdy však nejednejte riskantně.

Nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom majetek!!!

Možnosti včasného odhalení unikajícího plynu

Při provozu plynových spotřebičů v domácnosti jako jsou karmy, kotle na plynná paliva je možnost úniku nebezpečného plynu. Stále více hasiči zasahují v domácnostech u úniků např. zemního plynu, oxidu uhelnatého či propan-butanu. U oxidu uhelnatého, který necítíme, může dojít ke ztrátě vědomí a některé případy bohužel skončily smrtí. Je možné se chránit při nežádoucím úniku těchto plynů? Ano! V současné době jsou na trhu dostupné detektory plynu. Ty reagují na vznik nebezpečné koncentrace plynů, které se mohou v domácnostech vyskytovat. Pro správnou funkci je nutné nejen vybrat vhodný typ detektoru tak, aby reagoval na požadovaný plyn, ale rovněž dbát na správnou instalaci a umístění detektoru. Detektory plynu vždy instalujeme na stěnu místnosti, pokud chceme detekovat lehký plyn (stoupá ke stropu) umístíme detektor ke stropu, pokud těžký plyn (klesá k podlaze) umístíme detektor blíže k podlaze. Detektory mohou být napájeny 9V baterií nebo častěji se napájejí ze sítě.

Hlásiče oxidu uhelnatého (dále jen „CO“) chrání vás a všechny živé organizmy před smrtícím plynem. Detektor zajistí okamžité upozornění na tvorbu CO, který začne vznikat u špatně spalujících zařízení jako např. bojlery, kotle, krby a další zařízení spalující dřevo, uhlí, plyn, oleje nebo naftu. Vzhledem ke zrádnosti CO se doporučuje jeho umístění zejména k domácím kotlům a karmám (zařízení není vhodné do vlhkého prostředí). Všechny detektory CO musí být certifikovány. Cenově se detektory pohybují v řádech stokorun.

www.izs-br.cz 
www.hzsmsk.cz

Ing. Antonín Ušela – HZS MSK ÚO Bruntál, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Vytvořeno 2.12.2014 9:09:27 | přečteno 1716x | Jitka Musilová
load