Dnes je 31.3.2023 a svátek má Kvido

Plán oprav místních komunikací

Děravý chodník

Majetkoprávní odbor zajišťuje plošné opravy povrchů místních komunikací ve vlastnictví města Vrbno pod Pradědem a jednou ročně vytváří seznam oprav místních komunikací, který je sestaven podle důležitosti nezbytných oprav a také na základě požadavků občanů, kteří tento odbor navštíví se svými podněty, případně oznámí městu poškození povrchu místní komunikace jiným způsobem např. elektronicky, email, mobilní aplikací města apod. Seznam plánovaných oprav místních komunikací se každoročně předkládá k projednání a schválení do Rady města Vrbna pod Pradědem. 

Již několik let se daří postupně navyšovat částku, která je každoročně na opravy komunikací rozpočtována, ale pochopitelně to zdaleka nestačí s ohledem na počet místních komunikací v členitém horském terénu.  Nároky na opravy převyšují finanční možnosti města. Proto nemůže být vyhověno všem požadavkům v daném roce a tyto nároky se potom přesouvají do dalších let. Při sestavování plánu akcí se bere ohled nejen na to, kolik lidí daný úsek opravované komunikace užívá, ale např. i to, zda se bude v tělese této silnice výhledově rekonstruovat nějaká inženýrská síť, která bývá většinou v havarijním stavu, apod.

Pro rok 2023 se jedná o investice města do oprav místních komunikací a dalších projektů s tím souvisejících ve výši cca  6,1 mil. Kč

Seznam oprav místních komunikací

Seznam oprav místních komunikací schválila Rada města Vrbno pod Pradědem na svém zasedání dne 1. února 2023 pod usnesením číslo 0147/RM/05/2023.

Rada města je oprávněna vybírat ze seznamu prioritní realizace příslušných oprav v daném roce, a to v souladu s výši rozpočtu pro daný kalendářní rok.

Zajímá vás jak vypadal plán oprav v minulých letech?

Za aktualizaci zodpovídá: odbor majetkoprávní, informace předkládá: Tomáš Vondra
Vytvořeno 7.4.2021 9:10:06 - aktualizováno 7.2.2023 12:57:22 | přečteno 3125x | Patrik Locku
load