Dnes je 2.4.2023 a svátek má Erika

K místnímu poplatku za ubytování

Ubytování, autor: Pixabay.com

Informace pro všechny poskytovatele ubytování od 1. ledna 2020 ve Vrbně pod Pradědem a jeho místních částech.


Poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za rekreační pobyt byly zrušeny a nahrazeny jedním poplatkem, který se nazývá poplatek z pobytu (§ 3 zákona 565/1990 Sb.). Ten je v našem městě zaveden od 1. 1. 2020 platnou Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu.

Tento poplatek z pobytu se týká všech fyzických a právnických osob - poskytovatelů úplatných pobytů v hotelech, penzionech, ubytovnách, kempech a nyní nově se vztahuje i na poskytovatele úplatných pobytů v rodinných domech, krátkodobého pronájmu pokoje v rodinném domě, bytech, chatách, rekreačních objektech, ve stanech na zahradě apod. Poplatku podléhají úplatné pobyty osob trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatku nepodléhají úplatné pobyty osob, které jsou v našem městě přihlášeny k trvalému pobytu.

Všem poskytovatelům pobytů vyplývá nově z obecně závazné vyhlášky ohlašovací povinnost u správce poplatku, a to nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Ubytovatel odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po uplynutí každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
Ubytovatel je povinen vést v listinné nebo v elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. Správcem poplatku z pobytu je finanční odbor Městského úřadu Vrbno pod Pradědem (více na tel. 554 795 118).

Martina Matušková, finanční odbor MěÚ


Vytvořeno 8.7.2020 13:24:41 | přečteno 485x | Mgr. Alena Kiedroňová
load