Dnes je 7.6.2023 a svátek má Iveta/Slavoj

Povinně zveřejňované informace

Standard ISVS

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Úplný oficiální název povinného subjektu: Město Vrbno pod Pradědem.

2. Důvod a způsob založení

 • Město Vrbno pod Pradědem vzniklo ke dni 24.11.1990 jakožto územní samosprávná jednotka s právní subjektivitou, a to na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), který byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Dle současné právní úpravy je tak obec základním územním samosprávným celkem, územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Obec je veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti samostatně - v samostatné působnosti.
 • Věci, které obci stanoví zvláštní zákony a je tak jimi stanoveno, vykonává obec v přenesené působnosti. Na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, je obec obcí s pověřeným obecním úřadem.

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Zřizované organizace

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Městský úřad Vrbno pod Pradědem
  Nádražní 389
  793 26 Vrbno pod Pradědem
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Městský úřad Vrbno pod Pradědem
  Nádražní 389
  793 26 Vrbno pod Pradědem
 • 4.3 Úřední hodiny
Dny a hodiny, kdy jsou všichni pracovníci MěÚ povinni být na svém pracovišti, pokud nemají ke své nepřítomnosti závažný důvod (dovolená, služební cesta, nemoc).

pondělí 7.00 - 11.30 hod. 12.30 - 17.00 hod. 
středa 7.00 - 11.30 hod. 12.30 - 17.00 hod. 

Ostatní dny a hodiny, kdy se Vám rádi věnovat, ale pracovníci MěÚ mohou být ze služebních důvodů mimo pracoviště. Doporučujeme předcházející telefonickou domluvu.

úterý 7.00 - 11.30 hod. 12.30 - 14.30 hod.
čtvrtek 7.00 - 11.30 hod.12.30 - 14.30 hod.
pátek 7.00 - 11.30 hod.12.30 - 14.30 hod.

Zvláštní úřední hodiny

Provozní doba některých pracovišť.

Pokladna

Pondělí 7.30 - 11.15 hod. 12.30 - 16.30 hod. 
Úterý 7.30 - 11.15 hod.  
Středa 7.30 - 11.15 hod.. 12.30 - 16.30 hod. 
Čtvrtek 7.30 - 11.15 hod. 
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka 554 795 111 (spojovatelka)
  Kontakty na konkrétní osoby viz. Telefonní kontakty.

 • 4.5 Čísla faxu

  fax 554 751 610

5. Případné platby lze poukázat

Příjmový účet KB pobočka Vrbno pod Pradědem

 • číslo účtu: 1720771, kód banky 0100
Další způsoby platby: v pokladně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, v hotovosti nebo platební kartou. Dále složenkou  nebo prostřednictvím SIPO na účet městského úřadu.

6. IČO

00296457

7. DIČ

(od 1.8.2005)
CZ00296457

8. Dokumenty

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů, obecně závazné vyhlášky a další hlavní dokumenty:

8.1 Seznam hlavních dokumentů
Další rozpočty, rozpočtové změny a závěrečné účty naleznete ve složce "Rozpočet města".
8. 3 Poskytnuté informace

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat informace. Způsob podání žádosti.

10. Příjem žádostí a dalších podání

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Veškeré životní situace, které je možno nalézt na:

14. Nejdůležitější předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv - Městský úřad Vrbno pod Pradědem nedisponuje žádnými vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 16.2 Výhradní licence - Městský úřad Vrbno pod Pradědem nedisponuje žádnými vzory licenčních smluv upravující výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Doplňující informace k povinně zveřejňovaným informacím

Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

19. Doplňující informace k povinně zveřejňovaným informacím

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5 odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy


20. Informace o zpracování osobních údajů

podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Vytvořeno 27.2.2008 11:20:18 - aktualizováno 25.5.2018 9:44:24 | přečteno 19395x | Patrik Locku
load