Dnes je 22.3.2023 a svátek má Leona

Odbor výstavby a životního prostředí

Usměrňuje, řídí a kontroluje výstavbu na území města. Zabývá se oblastí tvorby a ochrany životního prostředí. V rámci přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích a zákonů z oblastí ŽP. Vykonává činnost pověřeného stavebního úřadu.

Správní obvod je tvořen katastrálními územími obcí: 

Karlovice (plocha k.ú. 21,6 km2), Karlova Studánka (plocha k.ú. 0,46 km2), Ludvíkov (plocha k.ú. 22,2 km2), Vrbno pod Pradědem (plocha k.ú. 68,91 km2), Široká Niva (plocha k.ú. 37,26 Km2)

Mezi hlavní činnosti stavebního úřadu patří:

 • provádí výkon státní správy jako obecný stavební úřad dle § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona ve svém správním obvodu 
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení a scelování pozemků, o ochranném pásmu, řeší změnu územního rozhodnutí
 • vede zjednodušená územní řízení, vydává územní souhlasy pro umístění staveb
 • vede společná územní a stavební řízení
 • vydává souhlasy k povolení stavby speciálním stavebním úřadem
 • provádí stavební řízení, zkrácené stavební řízení, řeší změny staveb před jejich dokončením, vydává kolaudační souhlasy, kolaudační rozhodnutí k užívání staveb a ke změně užívání staveb
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy dle stavebního zákona 
 • postupuje dle předpisů stavebního zákona u ohlášených staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • provádí opatření vyplývající ze stavebního zákona v souladu s předpisy správního řádu – sdělení, vyjádření, potvrzení atd.
 • za předpokladu splněných podmínek stavebního zákona vydává časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby, řeší problematiku zkušebního provozu
 • povoluje  a nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy  a využívá další zvláštní pravomoci stavebního úřadu dle stavebního zákona
 • vykonává dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob  a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona, vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu
 • přiděluje čísla objektům ( č.p., příp. evidenčních čísel), zavádí indexy domů do centrální evidence za územní správní celek Vrbno pod Pradědem

Další:


Kontakty odboru:

 • Ing. Jaroslava Veselá, Ph.D., vedoucí odboru, tel.: 554 795 120, e-mail: jaroslava.vesela@vrbnopp.cz
 • volná pozice., samostatný referent stavebního řádu, tel.: 554 795 125, e-mail:
 • Ing. Josef Švehla, samostatný referent stavebního řádu, tel.: 554 795 126, e-mail: josef.svehla@vrbnopp.cz 
 • volná pozice, samostatný referent stavebního řádu, tel. 554 795 107, email:  
 • Mgr. Lukáš Sagalinecreferent životního prostředí, rybářské lístky, administrativa odboru, tel.: 554 795 124 , e-mail: lukas.sagalinec@vrbnopp.cz
 • Milan Halo, silniční správní úřad na místních komunikacích a životní prostředí, tel.: 554 795 121, e-mail: milan.halo@vrbnopp.cz


Vytvořeno 20.1.2008 22:00:18 - aktualizováno 3.6.2022 12:34:39 | přečteno 12462x | Patrik Locku
load