Dnes je 2.4.2023 a svátek má Erika

Odbor vnitřních věcí

Zajišťuje úkoly na úseku podatelny, úřední desky, matriky, ověřování podpisů a kopií listin, zajišťuje kontaktní místo Czech POINT, vydává ověřené výstupy z evidence katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, veřejné části živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů, zprostředkovává podávání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství, ztráty a nálezy, agenda ohlašovny, rušení údaje o trvalém pobytu, projednává přestupky proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku podle zvláštních právních předpisů na úseku své působnosti, zabezpečuje výkon správy vyplývající z ústavního práva volebního, občanského a shromažďovacího, vedení stálého seznamu voličů. Zabývá se agendou školství ve městě, informační, cestovním ruchem a propagací města. Zajišťuje úkoly vyplývající ze sociální oblasti. Zabezpečuje úkoly tajemníka vztahující se k technickému provozu objektu MěÚ.

Další:


Kontakty odboru:

  • Mgr. Bc. Monika Janků, vedoucí odboru, plánování sociálních služeb, spisovna, tel.: 554 795 132, e-mail: monika.janku@vrbnopp.cz
  • Barbora Krahulcová, asistentka starosty, sekretariát, zápisy z jednání, dopravní obslužnost, tel.: 554 795 103, e-mail: barbora.krahulcova@vrbnopp.cz
  • Lenka Kadlecová, evidence obyvatel, trvalé pobyty, ověření listin a podpisů, ztráty a nálezy, Czech POINT, tel.: 554 795 128, e-mail: lenka.kadlecova@vrbnopp.cz
  • Jaroslava Harazinová, matrika, ověření listin a podpisů, Czech POINT tel.: 554 795 104, e-mail: jaroslava.harazinova@vrbnopp.cz
  • Jitka Grygová, propagace města, výlepová služba, tel.: 554 795 130, e-mail: jitka.grygova@vrbnopp.cz
  • Bc. Jana Marková, referent, sociální poradenství a terénní sociální pracovník, tel.: 554 795 133, e-mail: jana.markova@vrbnopp.cz 
  • Bc. Nikola Chalupová, podatelna, úřední deska, spojovatelna, tel.: 554 795 111, e-mail: nikola.chalupova@vrbnopp.cz
  • Martina Sakalová,  přestupky, stížnosti, příprava voleb, tel. 554 795 129, e-mail: martina.sakalova@vrbnopp.cz
  • Ivana Remešová, DiS., veřejné opatrovnictví, komunitní plánování sociálních služeb, tel. 554 795 106, e-mail: ivana.remesova@vrbnopp.cz
Vytvořeno 20.1.2008 21:53:11 - aktualizováno 23.4.2020 10:42:30 | přečteno 8342x | Patrik Locku
load