Dnes je 8.6.2023 a svátek má Medard

E-podatelna

Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby


Elektronická adresa e‑podatelny

podatelna@vrbnopp.cz

Určená pro příjem elektronických podání.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích

Městský úřad Vrbno pod Pradědem

Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Datová schránka

ID datové schránky: znnbahx

Je možno použít datovou schránu, ale tato pravidla potvrzování doručení datových zpráv se nevztahují na zprávy odeslané do datové schránky.

Úřední hodiny podatelny

Úřední hodiny

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.
Součástí zprávy o potvrzení je:
  • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
  • datum a čas zaevidování zprávy
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený podatelnou.

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, doc, docx, rtf, txt, jpg/jpeg, png, tif/tiff, html/xhtml/htm, xls, xlsx, fo/zfo.
Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 20 MB.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronická data

Datové zprávy jsou přijímány na: usb flash disk, cd-rom, dvd-rom.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd), není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu webmaster@vrbnopp.cz, do předmětu uveďte "dotaz podatelna", případně na poštovní adresu Městský úřad Vrbno pod Pradědem, informatik, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Městskému úřadu Vrbno pod Pradědem činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu

a) Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

b) Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše. 3) Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podmětů pracujících, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

c) Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

d) Legislativní úprava Elektronického podpisu:
  • Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
  • Zákon ač. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech spisové služby
Vytvořeno 23.3.2023 14:27:31 | přečteno 502x | Patrik Locku
load