Dnes je 23.9.2023 a svátek má Berta

Centrální registr oznámení veřejných funkcionářů

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech a závazcích. Do 31. 8. 2017 veřejní funkcionáři tato oznámení podávali v listinné podobě a správcem registru oznámení byl tajemník MÚ Vrbno pod Pradědem.

Od 1. 9. 2017 se nově oznámení podávají elektronicky do Centrálního registru oznámení, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem.

Správce registru:

  • Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Podpůrný orgán:

  • Tajemník MÚ Vrbno pod Pradědem
Podpůrný orgán zapisuje do Centrálního registru oznámení veřejné funkcionáře vykonávající funkci v oboru jeho působnosti, tj. starosty, místostarosty a ostatní členy Rady města Vrbna pod Pradědem, vedoucí úředníky MÚ Vrbno pod Pradědem, vedoucí zaměstnance své příspěvkové organizace, s výjimkou škol a školských zařízení.

Kontakt

Nahlížení do Centrálního registru oznámení:

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 zákona, tj. starosty, místostarosty a členů Rady města Vrbna pod Pradědem, jsou dostupná bez předchozí žádosti. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v ust. § 2 odst. 2 zákona, tj. vedoucích úředníků MÚ Vrbno pod Pradědem a vedoucích zaměstnanců příspěvkových organizací, jsou dostupná v zákonem omezeném rozsahu. Do neveřejné části registru oznámení je možné nahlížet na základě žádosti podané Ministerstvu spravedlnosti.

Nahlížet do centrálního registru, podat podnět nebo zažádat o přístup do neveřejné části lze prostřednictvím odkazu na uvedené adrese: http://cro.justice.cz

Oznámení učiněná veřejnými funkcionáři do 31. 8. 2017 je podpůrný orgán povinen uchovávat po dobu 5 let, tj. do 1. 9. 2022, a to pouze v listinné podobě. Žádost o nahlížení do těchto oznámení je možno podat k tajemníkovi MÚ Vrbno pod Pradědem. 

Žádost o nahlížení do Centrálního registru oznámení, pokud jde o oznámení učiněná veřejnými funkcionáři po 1. 9. 2017, je nutno adresovat přímo Ministerstvu spravedlnosti. 

ikona souboruMetodika pro veřejné funkcionáře ke stažení v PDF

Vytvořeno 22.1.2018 14:07:47 | přečteno 3629x | Patrik Locku
load