Dnes je 28.9.2023 a svátek má Václav, Den české státnosti

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj tepla

Kotlíkové dot.4výzva

V první polovině roku 2022 spustí Moravskoslezský kraj poslední, v pořadí čtvrté, kolo kotlíkových dotací. Před vyhlášením 4. výzvy kotlíkových dotací a příjmem žádostí o dotace jsou kraje povinny provést dotazníkové šetření prokazující zájem obyvatel o kotlíkové dotace. V Moravskoslezském kraji realizujeme toto šetření formou on-line formuláře.

Podle počtu vyplněných formulářů budou krajům přiděleny finanční prostředky na výměny kotlů, proto neváhejte a máte-li o dotaci zájem, formulář vyplňte. Tento formulář můžete vyplnit do 31.12.2021. 


Dříve, než se pustíte do vyplňování formuláře, přečtěte si, prosím, základní podmínky dotačního programu

Program, do kterého se budete moci přihlásit, bude spuštěn pravděpodobně ve 2. čtvrtletí roku 2022 a bude určen pro vlastníky a spoluvlastníky

  • rodinných domů
  • bytů v bytových domech
  • rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci bydlí

Stejné, jako v předchozích výzvách, zůstávají obecné podmínky kotlíkových dotací. Tzn., že dotace jsou určeny pro žadatele, kteří provozují (používají) kotel na pevná paliva 1., 2. nebo neznámé emisní třídy. Kotel musí být funkční (dokládá se tzv. revizní zprávou). Nezapomeňte, prosím, při likvidaci původního kotle pořídit fotodokumentaci jeho znehodnocení.

Pro poskytnutí dotace bude nově rozhodující příjem celé domácnosti trvale obývající nemovitost, ve které bude zdroj tepla vyměněn. Tvoří-li Vaši domácnost např.: 2 dospělí a 2 děti, pak roční čistý příjem Vaší domácnosti nesmí přesáhnout 4 x 170.900 Kč, tj. 683.600 Kč, přičemž příjmy dětí a studentů se do limitu nepočítají. Příjmy Vaší domácnosti nám budete muset prokázat. Dokládat se budou příjmy za rok 2020.

Příjmy nebudou posuzovány v případě, že v době, kdy budete podávat žádost o dotaci (tj. v roce 2022)

  • bude celá domácnost tvořena starobními důchodci nebo invalidními důchodci 3. stupně
  • bude jediným vlastníkem nemovitosti nezletilý nebo student denního studia do 26 let
  • jste někdy v průběhu období od 1. 1. 2020 do podání žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení

(V případě, že příjem Vaší domácnosti přesáhne stanovený limit, budete mít možnost požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám poskytovanou Státním fondem životního prostředí.www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/.)

Nový zdroj tepla si budete moci vybrat z těchto možností

  1. Tepelné čerpadlo – dotace EU max. 130.000 Kč
  2. Plynový kondenzační kotel – dotace EU max. 100.000 Kč
  3. Kotel na biomasu – dotace EU max. 130.000 Kč

Detailnější informace k podmínkám 4. výzvy jsou dostupné na webových stránkách 

Dokumenty

Vytvořeno 9.11.2021 13:34:21 | přečteno 1541x | Patrik Locku
load