Dnes je 24.3.2023 a svátek má Gabriel

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vlajka ČR, autor: Pixabay.com

Nebudete o volebním víkendu doma, ale přitom chcete jít volit? Stačí, abyste požádali o vydání voličského průkazu. Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat Městský úřad podle svého místa trvalého pobytu o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. 


Volič může požádat o voličský průkaz

  • osobně na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, Nádražní 389, oddělení evidence obyvatel, nejpozději do 6. října 2021 do 16:00 hodin, žadatel je povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) doručit na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem nejpozději do 1. října 2021 do 16:00 hodin
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky doručit na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem (datová schránka ve tvaru: znnbahx) nejpozději do 1. října 2021 do 16:00 hodin
Městský úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. září 2021, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Martina SAKALOVÁ
odborný zaměstnanec odd. voleb
Vytvořeno 7.9.2021 14:32:28 | přečteno 419x | Patrik Locku
load