Dnes je 22.9.2023 a svátek má Darina

Mnozí pejskaři ještě nestihli uhradit poplatek ze psů

psi

Ještě zhruba sto majitelů psů ve městě letos nestihlo v termínu uhradit místní poplatek za držení psů. Ten uplynul k poslednímu dni června. Zkontrolujte si prosím své platby a pokud jste opomněli poplatek uhradit, učiňte tak co nejdříve. Můžete využít převod na účet města, nebo v pokladních hodinách zaplatit patřičnou částku v pokladně: zde hotovostně, nebo též platební kartou.

Připomínáme všem pejskařům a držitelům psů, že poplatky ze psů za letošní rok byly splatné do 30. června 2021. Poplatek i nyní, po termínu, můžete uhradit převodem na účet města s uvedením variabilního symbolu, nebo jej zaplaťte v pokladně radnice v hotovosti, nebo platební kartou. 

Kolik máte platit, pokud máte jednoho, nebo více pejsků, najdete v platné obecně závazné vyhlášce č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.

Poplatek je možno zaplatit v pokladně MěÚ Vrbno pod Pradědem v hotovosti, ale i platební kartou v pokladních dnech k tomu určených. V pátek je pokladna uzavřena. Poplatek lze zaslat i bankovním převodem na účet č. 1720771/0100 Komerční banka, přičemž je nutno zadat pro platbu platný variabilní symbol přidělený řádně přihlášenému poplatníkovi za psa. Variabilní symbol lze vyžádat u správce poplatku, bližší informace na telefonním čísle 554 795 118, e-mail martina.matuskova@vrbnopp.cz.

Rovněž upozorňujeme všechny držitele psů a poplatníky, že případné změny, ať už úhyn, utracení, prodej či darování psa musí dle obecně závazné vyhlášky oznámit správci místního poplatku do 15 dnů od skutečnosti, která nastala. Vyhnete se tak případným problémům, které můžou z opomněného odhlášení psa z evidence pro držitele a poplatníka nastat.

Dále upozorňujeme držitele psů, kteří ještě nemají své psy řádně přihlášeny k místnímu poplatku, dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku ze psů Města Vrbna pod Pradědem, aby tak učinili u správce poplatku. Držitel psa je povinen dle zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. vznik své poplatkové povinnosti splnit do 15 dnů ode dne vzniku. Tím je den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců. Pro přihlášení psa využijte úřední dny – pondělí a středu.

Martina Matušková, správce místních poplatků MěÚ


Vytvořeno 27.7.2021 9:46:48 | přečteno 224x | Mgr. Alena Kiedroňová
load