Dnes je 22.3.2023 a svátek má Leona

Aktuální informace k otevření škol k 12. dubnu 2021

Školáci, autor: Pixabay.com
Aktuální informace k otevření škol k 12. dubnu 2021 a  návazné informace ke školám pro zaměstnance vybraných profesí.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních v 1. fázi rozvolnění umožňuje od 12. dubna 2021 osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách (MŠ), dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání, v základních školách (ZŠ) žákům 1. stupně a dětem v přípravné třídě. Ve škole, která má na 1. stupni nejvýše 75 žáků (a je-li budova 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně), bude probíhat prezenční výuka bez přerušování. Ve škole, která nesplňuje uvedené podmínky, půjde o tzv. rotační výuku.

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti tak, aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí v mateřských školách a žáků na prvních stupních základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel. 

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti zaměstnanců vybraných profesí:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Zdroj: MŠMT - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19, zpracováno ke stavu ke dni 6. dubna 2021

ikona souboruMimořádné opatření MZ ČR k omezení provozu školských zařízení

(jg)Vytvořeno 12.4.2021 16:46:21 | přečteno 348x | jgrygova
load