Dnes je 3.10.2022 a svátek má Bohumil

Pro Bruntálsko platí méně přísná opatření

07

Od pátečního rána 24. července platí pro oblast Bruntálska méně přísná omezení v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru. Například nošení roušek už bude vyžadováno jen při vstupu do zdravotnických zařízení. Také do autobusů a vlaků na Bruntálsku je možná vstup bez roušek. Provoz restaurací se prodlužuje do 24:00 hod. Znovu se mohou pořádat kulturní a společenské akce, s omezením počtu osob do 1.000.

Zmírněná opatření v kostce:

  • Venkovní kulturní akce, jako například Shakespearovské slavnosti v Ostravě, mohou proběhnout. Pouze lidé budou muset mít nasazeny roušky. Platí stále omezení celostátní – konat se mohou akce do 1000 lidí.

  • Na svatbách a pohřbech nejsou roušky nutné

  • Roušky jsou povinné při návštěvě zdravotnických zařízení

  • Na veřejných místech včetně dopravy jsou roušky mimo okres Bruntál dál povinné.

  • Noční podniky musí nově zastavit provoz od 00:00 – 8:00

  • Přírodní venkovní koupaliště jsou bez omezení počtu lidí

  • Okres Bruntál má společenský život bez povinnosti nosit roušky – lidé by jen měli dodržovat hygienické návyky. Roušky tady lidé musí nosit jen do zdravotnických zařízení.

  • Nařízení jsou platná od pátečního rána.

Informace k novým mimořádným opatřením KHS Moravskoslezského kraje č.16 a č. 17, platným od 24. 7. od 6 00 ráno do odvolání

Zveřejněno: 23. 7. 2020

Minulý týden zveřejnila KHS Moravskoslezského kraje mimořádné opatření č. 15, které reagovalo na zhoršenou epidemiologickou situaci v Moravskoslezském kraji. Opatření se setkalo z celou řadou negativních ohlasů, v pondělí 20. 7. na bezpečnostní radě Moravskoslezského kraje bylo ze strany KHS přislíbeno, že opatření budou průběžně aktualizovaná a z naší strany lépe a v dostatečném předstihu komunikována s veřejností. V průběhu posledního týdne došlo ve vývoji epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji k mírnému zlepšení. Optimistické jsou i zatímní výsledky plošného testování horníků na Karvinsku.

KHS proto v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v kraji vydává dvě nová mimořádná opatření, která současně původně vydané opatření ruší. Mimořádné opatření č. 16 zahrnuje převážnou část Moravskoslezského kraje – všechny obce z rozšířenou působností (ORP) v Moravskoslezském kraji, vyjma ORP v okrese Bruntál.

Je členěno podobně jako předchozí dokumenty na opatření, postihující určité činnosti, jejichž provozování považujeme z hlediska šíření onemocnění Covid 19 za rizikové.

Zůstává povinnost provádění vstupního vyšetření PCR testem při příjmu na lůžkovou část zdravotnických zařízení a při příjmu klienta do zařízení sociálních služeb. Toto opatření zůstává z důvodu přetrvávání rizika pro pacienty a klienty – během minulého týdne se vyskytla řada případů pozitivity na Covid 19 v nemocnicích i domovech pro seniory. Provádění opatření v těchto zařízeních je složité, ohrožuje pacienty, klienty i personál a může vyústit až v omezení provozu jednotlivých zařízení.

Dalším okruhem, který zůstává v platnosti, jsou podmínky pro provozovatele zotavovacích akcí, kterých je na území MS kraje pořádáno několik set.

Nejproblematičtější částí minulého mimořádného opatření se stalo pořádání hromadných akcí. KHS v této souvislosti čelila nejen možnosti odvolání ředitele, ale byly pořádány i demonstrace a podáno trestní oznámení. Opatření se částečně rozvolňuje, pokud se týká pořádání akcí ve venkovním prostoru, kde nestanoví regionální limit a ukládá zajištění povinností pro jejich provozovatele.

U akcí ve vnitřních prostorách se ponechává původní opatření v platnosti – tyto akce z hlediska možného šíření koronaviru jsou vůbec největším rizikem, jak ukazuje nedávný příklad z Prahy.

Zmírňují se podmínky provozování umělých koupališť, kde se limit osob zvyšuje na max. 500.

Zůstávají podmínky pro zveřejňování materiálů na webu a úředních deskách pro obce v Moravskoslezském kraji.

Zůstává i časové omezení provozu stravovacích služeb.

Na základě četných dotazů upřesňujeme, že pokud jde o svatby a pohřby, omezená doba provozoven stravovacích služeb se na ně nevztahuje, stejně jako nošení roušek v interiéru.

Povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště rovněž zůstává zachována, připouští se výjimky, např. u účastníků svateb a pohřbů, pro děti do 2 let, u osob při provádění autorského díla a podobně. Stejně tak dál platí i pro hromadnou dopravu.

Zůstávají rovněž v platnosti povinnosti pro zaměstnavatele a to včetně povinnosti pro přeshraniční pracovníky dokládat 1 x za 14 dnů potvrzení o negativním výsledku vyšetření na Covid 19. Toto opatření je nutné zejména proto, že pouze díky němu se podařilo v minulých dnech zachytit v Moravskoslezském kraji desítky bezpříznakových přeshraničních pracovníků, kteří představují riziko pro své firmy.

Nově se zavádějí povinnosti pro návštěvy věznic, které v minulém opatření nebyly uvedeny.

Samostatné mimořádné opatření č 17 vydáváme pro oblast okresu Bruntál. Je to proto, že zde je epidemiologická situace dlouhodobě stabilizovaná a není nutná stejná míra restrikce, jako ve zbytku kraje.

V okrese Bruntál tedy budou platit pouze omezení pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb zejména z toho důvodu, že systém je provázán se zbytkem kraje a je třeba podmínky nastavit jednotně.

Platí i omezení pro provozovatele zotavovacích akcí, protože jsou zde pořádána desítky akcí pro děti z celé ČR.

Zůstává povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách a MHD.

Zůstávají i opatření pro zaměstnavatele, neboť i na Bruntálsku je řada firem, která přeshraniční pracovníky zaměstnává.

Naopak se pro ORP Bruntál, Krnov a Rýmařov ruší regionální omezení pro hromadné akce venkovní i vnitřní, omezení činnosti koupališť a sportovišť a také omezení, která se týkají provozoven stravovacích služeb.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje nadále situaci v celém kraji monitoruje a denně vyhodnocuje a je připravena sáhnout k dalším úpravám obou mimořádných opatření, pokud to situace umožní, nebo naopak přistoupit k jejich zpřísnění, bude-li to z hlediska prevence infekce nezbytné.

Krajská hygienická stanice pro Moravskoslezský kraj


ikona souboru ikona souboruMimořádná opatření KHS pro MSK č. 16

ikona souboru ikona souboruMimořádná opatření KHS pro MSK č. 17

(ak)
Ilustrační foto: Stanislav Juga

Vytvořeno 23.7.2020 15:03:05 | přečteno 1417x | Mgr. Alena Kiedroňová
load