Dnes je 22.3.2023 a svátek má Leona

Praktické informace pro občany

Autobusová doprava

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR ke dni 12. března 2020 a další omezení platná od soboty 14. března od 6.00 hod upozorňujeme občany na některá omezení, která budou platná až do odvolání, minimálně však po dobu 30 dnů. V pátek 13. března vláda opatření rozhodla o uzavření státní hranice, v sobotu rozhodla o uzavření obchodů a provozoven služeb včetně restaurací. Veřejná doprava bude od pondělí 16. března zajištěna v režimu jízdních řádů platných v období letních školních prázdnin. Uzavřeny jsou všechny školy včetně ZUŠ, v provozu zůstávají mateřské školy. Platí zákaz návštěv v zařízeních poskytujících sociální služby i v nemocnicích. Všechna opatření mají zamezit šíření koronaviru a zásadně záleží také na ohleduplnosti občanů.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda
I. z a k a z u j e

1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

- potravin,
- výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
- pohonných hmot,
- paliv,
- hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
- lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
- malých domácích zvířat,
- krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
- brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
- novin a časopisů,
- tabákových výrobků,
- služeb prádelen a čistíren,
- prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,

 2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,

 3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

 4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,


II. ruší s účinností ke dni 14. března 2020 k 6:00 hod. body I. 2. a I. 3. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 199.

Ing. Andrej Babiš, v. r.

předseda vlády


Uzavření státních hranic

Vláda ČR rozhodla v pátek 13. března 2020 o uzavření státních hranic. Platí zákaz cestování občanů ČR do zahraničí a také cizinci se nedostanou do ČR, s výjimkou osob s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Omezena je také přeshraniční doprava.

Čeští občané a v ČR žijící cizinci nesmějí od půlnoci z neděle na pondělí 16. března až na výjimky opustit republiku. Současně začne platit i obdobný zákaz pro cizince, kteří by chtěli přijet do České republiky a nemají zde trvalý či dlouhodobý přechodný pobyt. Rozhodla o tom spolu s dalšími preventivními opatřeními proti šíření koronaviru vláda Andreje Babiše na mimořádném zasedání v pátek 13. března 2020.

Zákaz vstupu do České republiky, který nabude platnosti od 16. března, 00.00 hodin, platí pro všechny cizince s výjimkou osob, které mají v ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší 90 dnů, a osob, jejichž vstup na české území je v zájmu České republiky. Od stejného termínu platí zákaz pro Čechy a v ČR žijící cizince vycestovat do zahraničí. Výjimku z těchto opatření může udělit ministr vnitra, dostanou ji například řidiči nákladních automobilů, strojvůdci a vlakové čety či posádky dopravních letadel a také občané, kteří do zahraničí nebo do ČR dojíždějí za prací, pokud se jedná o lokalitu do 100 kilometrů od státních hranic. Podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Vláda proto rozhodla, že nařízení o povinné čtrnáctidenní karanténě po návratu ze zahraničí se bude kromě Itálie od 13. března 12.00 hodin nově vztahovat i na další vybrané rizikové země, jimiž jsou v současné době Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Aktuální seznam zemí naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Karanténa se bude týkat dospělých i dětí, kteří jsou občany České republiky, a cizinců s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR. Stejně jako v případě návratu z Itálie jsou tyto osoby povinny obrátit se bezkontaktním způsobem na praktického lékaře či pediatra a ti jsou povinni jim obratem vystavit rozhodnutí o karanténě v délce 14 dnů.

Toto opatření se opět netýká řidičů nákladních vozidel a autobusů, posádek dopravních letadel, strojvedoucích, vlakových čet a vozmistrů, lodních kapitánů a členů posádek plavidel a posádkám vozů správce komunikace, kteří přes riziková území tranzitují nebo zajišťují přepravu. Mají se ale chovat s maximální obezřetností.

Ministři upravili i pravidla pro kamionovou dopravu. Do odvolání se ruší nedělní zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tuny na českých silnicích.


Města zřizují kontaktní místa pro občany v karanténě

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák vyzval starosty měst a obcí, aby pomohli občanům v povinné karanténě, aby pro ně zřídili kontaktní místa a zajistili jim nákupy. 

Učinil tak už například Bruntál, kde se lidé mohou telefonicky obracet na linky 156 a 554 717 111 Městské policie Bruntál a zanechat zde telefonický kontakt. Poté je kontaktuje pracovník radnice, který zjistí konkrétní potřeby a následně zabezpečí nákup potravin. Lidé jsou informováni o možnosti předání a způsobu zaplacení nákupu. O zajištění pomoci ve Vrbně pod Pradědem budeme informovat.

Pro koho je karanténa povinná

Karanténa je povinná pro všechny, kteří se vrátili do země z některé z těchto zemí -  Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie. Úmyslné šíření koronaviru je trestným činem se sazbou až 12 let odnětí svobody, upozornil kabinet.

Musíte na úřad či k lékaři?

Žádáme občany, aby minimalizovali své návštěvy na radnici, v nutných případech si schůzky domlouvali po telefonu a aby platby přednostně prováděli převodem na účet. Pokud si potřebujete zařídit své záležitosti na Městském úřadu v Bruntále (například občanské průkazy, cestovní pasy, registraci vozidla apod.), můžete si rezervovat on-line termín schůzky. Vyhnete se tak možnému čekání ve frontách.

Doporučujeme také omezit návštěvy lékařů, pokud to není nezbytné. 

Není důvod k panice, na místě je ale obezřetnost a dodržování hygieny, důkladné mytí rukou a také otírání povrchů klik, madel, zábradlí dezinfekčními prostředky. Pokud byste na sobě či svých blízkých pozorovali příznaky onemocnění koronavirem a byli bezradní, volejte neprodleně z domova na některou z linek Krajské hygienické stanice:

  • 595 138 118
  • 595 138 119 
  • 595 138 147 

Můžete kontaktovat také územní pracoviště Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Bruntále, na telefonu 

554 774 128

Veřejná doprava s omezením

S ohledem na přerušení školní docházky se od pondělí 16. března omezí veřejná linková osobní doprava, ta bude v rozsahu jízdních řádů platných v období letních školních prázdnin. Rozpisy jsou přístupné zde.

Nevoďte děti do mateřské školy, když nemusíte

V chodu jsou stále mateřské školy, zavřeny jsou všechny školy včetně uměleckých, ale také střediska volného času, nefungují zájmové kroužky pro děti. Pokud máte předškoláčka, zvažte, zda je nezbytností, aby docházel do mateřské školy. Možná najdete jinou vhodnou variantu hlídání dětí. 

(ak)

ikona souboruUsnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu

ikona souboruInformace ministerstva školství k vyhlášenému nouzovému stavuVytvořeno 13.3.2020 15:05:49 | přečteno 776x | Mgr. Alena Kiedroňová
load