Dnes je 22.9.2023 a svátek má Darina

Krajská hygiena vydala nová opatření i pro Bruntálsko

S rouškou nebo šátkem

Mimořádné opatření č. 19 vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje 6. srpna 2020 vstupuje v platnost v poledne pátku 7. srpna a přináší změny také pro Bruntál, Krnov a Rýmařov a pro všechny obce, pro které tato města vykonávají rozšířenou působnost. Dotýkají se testování nových pacientů přijímaných na lůžková oddělení nemocnic, zákazu příjmů nových osob v zařízeních sociálních služeb, omezení provozování zotavovacích akcí. Obrací se také na výrobní podniky, které mají zabránit ve styku osob při střídání směn apod.

KHS MSK Ostrava v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v kraji vydala dvě nová mimořádná opatření. MO č. 18/2020 ruší stávající MO č.16/2020. Nové MO č. 19/2020 ruší MO č. 17/2020. Mimořádné opatření č. 18 zahrnuje převážnou část Moravskoslezského kraje – všechny obce z rozšířenou působností (ORP) v Moravskoslezském kraji, vyjma ORP v okrese Bruntál. Je členěno podobně jako předchozí dokumenty na opatření, postihující určité činnosti, jejichž provozování hygienici považují z hlediska šíření onemocnění Covid 19 za rizikové. Dochází k dopřesnění podmínek rušeného MO č. 16 a 17 a to v těchto bodech:

 1. Upřesňuje se definice sociálních služeb ve smyslu § 34 zákona č. 108/2006 Sb., do kterých lze přijímat nové osoby pouze s negativním testy PCR. A to v obou MO.
 2. V případě venkovních hromadných akcí a v případě vnitřních prostor se rovněž nově stanoví výjimka z nošení roušek pro sportovce v rámci organizovaného tréninku nebo zápasu, soutěže apod.
 3. V případě umělých koupališť byla stanovena jednotně kapacita všech umělých koupališť, která bude odrážet velikost daného umělého koupaliště a to tak, že se vypouští maximální počet osob 500, nicméně zůstává zachován limit v podobě 10m2 na osobu.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje nadále situaci v celém kraji monitoruje a denně vyhodnocuje a je připravena sáhnout k dalším úpravám obou mimořádných opatření, pokud to situace umožní, nebo naopak přistoupit k jejich zpřísnění, bude-li to z hlediska prevence infekce nezbytné.

ikona souboruMimořádné opatření KHS MSK č. 19/2020 - celé znění

Co se mění:

 • nutnost provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících lůžkovou péči, s výjimkou těch pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší 4 dny
 • nařízení zákazu příjmu nových osob v zařízeních sociálních služeb (domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a v chráněném bydlení) s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší 4 dny
 • v omezení provozování zotavovacích akcí tak, že provozovatel musí dodržovat následující pravidla: 
 1. zajištění dezinfekce rukou bezprostředně před konzumací jídla
 2. zajištění osoušení rukou jednorázovými ručníky
 3. zajištění dezinfekce prostorů zotavovací akce či jiné podobné akce se zvýšeným zřetelem na hygienická zařízení, stravovací prostory
 4. vyloučení dětí z přípravy stravy a úklidu, s výjimkou ubytovacích prostor
 5. maximální omezení návštěv rodičů či jiných osob
 6. maximální míra omezení pohybu dětí pouze na oblast tábora či ve volné přírodě bez využití veřejné dopravy
 • zajištění, aby se zaměstnanci výrobních podniků nepotkávali se zaměstnanci předchozí nebo následné směny na provozech a pracovištích
 • zamezení, je-li to možné, styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracoviště na rizikovou vzdálenost menší než 2 m v rámci jedné směny
 • minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních, zejména kontaktu osob, které nepracují v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu
 • zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, jako je respirátor bez výdechového ventilu, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky bránící šírení kapének, a to ve vnitřních prostorách zdravotnického zařízení poskytujících ambulantní péči, s výjimkou dětí do 2 let věku a osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu
 • povinnost zaměstnávajících u přeshraničních pracovníků: musí zamezit vstupu těchto osob do všech provozoven a pracovišť, pokud nepředloží 1x za 14 dnů lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší 4 dny

Proč také pro Bruntálsko

Ačkoli evidence osob s prokázanou nákazou Covid-19 má rostoucí tendenci v jiných částech Moravskoslezského kraje, hygienici nevylučují možné zavlečení nákazy z jiných okresů s ohledem na volný pohyb osob a to, že je Bruntálsko vyhledávanou turistickou destinací. Jen od konce července do 5. srpna hygienici evidovali na území MSK 47 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna cesta přenosu.

Více informací na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

Mgr. Alena Kiedroňová, redakce webových stránek
Ilustrační foto: Vrbno pod Pradědem
Vytvořeno 7.8.2020 11:26:49 | přečteno 577x | Mgr. Alena Kiedroňová
load