Dnes je 24.3.2023 a svátek má Gabriel

K dani z nemovitých věcí na rok 2020

Peníze

V pátek 31. ledna končí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 a také možnost přihlásit se k placení této daně prostřednictví inkasní platby (SIPO). Na územních pracovištích finančního úřadu jsou mimořádně rozšířeny úřední hodiny: ve středu a čtvrtek 29. a 30. ledna od 8 do 17 hod, v pátek 31. ledna od 8 do 14 hodin.

Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2019 z družstevního do osobního vlastnictví). Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. lednu 2020.

Pozornost sdělení by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2019 nemovitosti nebo jejich části v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníků nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového přiznání, nebo formou písemného oznámení, že v roce 2019 přestali být vlastníky a nadále již k 1. lednu 2020 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci.

Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce 2019. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům , dále ke změně číslování parcel a ke změně výběry parcel.

Pokud vlastník nemovité věci podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro MSK v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání. Povinnost naopak nastává v případech realizace přístavby, nástavby nebo likvidace části stavby, dále v případech změny výměry jeho pozemků nebo změny druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2 až 5. Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy nemovitostí. Tuto možnost pro rok 2020 využilo 47 obcí v Moravskoslezském kraji.

V případě nejasností či pochybností nahlédněte na internetové stránky www.financnisprava.cz. Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání daně z nemovitých věcí na rok 2020 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej lze vytisknout. Občané se zpřístupněnou datovou schránkou a subjekty se zákonnou povinností mít účetní závěrku ověřenou auditorem jsou povinni daňové přiznání podat datovou zprávou.

Všechny tiskopisy a informace lze rychle získat bez osobní návštěvy úřadů na internetových stránkách www.fnancnisprava.cz. 

Informace pro placení daně e-mailem

Občané, kteří zatím neplatí daň prostřednictvím SIPO, mají možnost získat informace nutné k placení daně z nemovitých věcí zaslaným e-mailem. Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem-poplatníkem nebo na základě žádosti, která bude občanem podána finančnímu úřadu nejpozději do 15. března 2020, bude poplatníkovi namísto složenky doručen e-mail s informacemi potřebnými pro placení daně

(ak)

Vytvořeno 29.1.2020 15:09:32 | přečteno 299x | Mgr. Alena Kiedroňová
load