Dnes je 22.3.2023 a svátek má Leona

Jak navštívit svého blízkého v DPS

Domov pro seniory

Od pondělí 7. prosince můžete navštívit své blízké v Domově pro seniory Vrbno, ale po předchozí domluvě a za dodržení bezpečnostních opatření. Návštěvy budou možné v pracovní dny odpoledne, ne o víkendech. Jak se k návštěvě připravit, najdete v článku ředitelky DPS Kristíny Strouhalové.

Jak postupovat před samotnou návštěvou 

Kdo? může přijít na návštěvu

· pouze dvě dospělé osoby na jednu návštěvu. Dětem návštěvy povoleny nejsou.

· každý návštěvník může realizovat návštěvu pouze 1x za týden

 

Koho? nemůžete navštívit

· seniora, který je aktuálně pozitivní na Covid19

· seniora, který je aktuálně v izolaci z důvodu prokázaného rizikového kontaktu

 

Kdy? budou návštěvy realizovány

· od pondělí 7. 12. 2020 pouze v pracovních dnech v době od 14:00 do 16:00

· pouze po předchozí telefonické rezervaci na čísle 797 972 726

· na jednu návštěvu je vymezený čas 30 minut, plus 15 minut na provedení POC testu

 

Za jakých podmínek? může k návštěvě dojít

· Pokud se jedná o návštěvníka, který onemocnění Covid19 prodělal v uplynulých 90 dnech, musí o tom doložit písemné potvrzení vystavené praktickým lékařem. Tyto osoby se dále netestují a návštěva je jim umožněna.

· Pokud návštěvník doloží negativní výsledek testu (písemně, či v esemesce), který není starší než 48 hodin, je mu návštěva umožněna a dále se netestuje.

· Návštěvník, který výše uvedené body nesplňuje, musí souhlasit s provedením testu v DPS. Tyto testy provádí bezplatně naše zdravotní sestra ještě před realizací návštěvy. Výsledky jsou známé do 10 minut, odběr se provádí výtěrem z nosu.

· Před realizací návštěvy návštěvník písemně poskytne informovaný souhlas, vyplní dotazník a podepíše čestné prohlášení. Upozorňujeme na to, že vzhledem k tomu, že testy zajišťuje Všeobecná zdravotní pojišťovna, je součástí čestného prohlášení uvedení rodného čísla. Bez úplného vyplnění čestného prohlášení nebude návštěva umožněna.

· Návštěvy budou realizovány pouze v prostoru jídelny DPS.

· Z důvodu závažnosti celé situace a především na základě negativních zkušeností z minula, kdy opakovaně docházelo k porušování bezpečnostních opatření ze stran návštěvníků,  bude každá návštěva probíhat za přítomnosti pracovníka DPS. Pokusíme se však zajistit co největší diskrétnost a soukromí.

· Každý návštěvník si musí přinést svůj respirátor třídy minimálně FFP2 bez výdechového ventilu. Tento respirátor musí být nepoužitý a v originálním obalu.

 

Jak? bude návštěva probíhat?

· z domova si telefonicky rezervujete termín návštěvy

· na návštěvu se dostavíte včas, svou přítomnost ohlásíte pracovníkovi recepce

· na recepci vás vyzvedne zdravotní sestra, poskytne vám ochranné pomůcky (s výjimkou respirátoru), změří vám tělesnou teplotu a doprovodí vás do jídelny

· tam v první řadě musíte podepsat informovaný souhlas s provedením testu

· následuje odběr vzorku na testování, výsledek je k dispozici do deseti minut

· v té době ve všech bodech vyplníte dotazník a podepíšete čestné prohlášení

· pokud je výsledek testu negativní, bude vám návštěva umožněna

· v průběhu návštěvy je vaší povinností mít po celou dobu nasazený respirátor

· po ukončení návštěvy vás pracovník, který je po celou dobu návštěvy přítomen, doprovodí na recepci

· pracovník recepce od vás přijme použité ochranné pomůcky a vy odcházíte

 

Uvědomujeme si, že většina přijatých opatření působí v některých bodech příliš restriktivně, ale všechna opatření vychází z mimořádných nařízení Vlády ČR, z doporučení krajské hygienické stanice a Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

 

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení


Berte prosím na vědomí, že návštěvy v domovech pro seniory jsou Vládou ČR stále zakázané. Povolené jsou pouze výjimky, které jsme zahrnuli do výše uvedených podmínek. Pokud na tyto podmínky nepřistoupíte, nemůže vám být výjimka návštěv povolena. Uvědomte si prosím, že organizace návštěv je pro nás velmi obtížná. Testování návštěv není naší povinností. Tím, že jsme k němu přistoupili a zajišťujeme jej, vám pomáháme splnit vládou stanovenou výjimku k povolení návštěvy. Neženeme vás opakovaně k lékařům, ani na odběrná místa. Vycházíme vám vstříc. Uvědomte si prosím, že samotnou realizaci každé návštěvy zajišťují minimálně tři naši pracovníci, po každé návštěvě musíme desinfikovat všechny prostory, kterými projdete a náročná je také administrativa s vykazováním a evidencí provedených testů. V současné době není v našich silách organizačně ani personálně zajistit větší četnost návštěv. 

 

Naším společným cílem je zprostředkovat kontakt seniorů s rodinami a známými především v době adventu a Vánoc, kdy opravdu nikdo nechce být sám. O tom, za jakých podmínek bude mezi Vánocemi možno realizovat návštěvy seniorů v rodinách, vás budeme včas informovat. Děkujeme vám všem, že svým pochopením a zodpovědným přístupem pomáháte chránit zdraví všech našich seniorů a pomáháte nám toto náročné období zvládnou. Přeji nám všem pokud možno klidný adventní čas.


Mgr. Kristína Strouhalová, ředitelka Domova pro seniory

 


Vytvořeno 4.12.2020 15:46:19 | přečteno 420x | Mgr. Alena Kiedroňová
load