Dnes je 28.3.2023 a svátek má Soňa

Volby do Evropského parlamentu

voting EU CS

Nebudete o volebním víkendu doma, ale přitom chcete jít volit? Stačí, abyste požádali o vydání voličského průkazu. Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat Městský úřad podle svého místa trvalého pobytu o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Volič může požádat o voličský průkaz a to dvěma způsoby a to osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo písemně tak, aby byla žádost doručena městskému nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. 

Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email). Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Mgr. Dana Tománková
referent odboru vnitřních věcí

Volby do Evropského parlamentuVytvořeno 10.5.2019 7:25:48 | přečteno 392x | Patrik Locku
load