Dnes je 29.3.2023 a svátek má Taťána

Starosta předal čtyřem osobnostem Cenu města

Naděžda Trzaskaliková, autor: Ladislav Olejníček

Začátek jednání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem ve středu 18. září bylo spojeno se slavnostním aktem předání Cen města za rok 2019. Zastupitelstvo ocenilo mimořádné aktivity čtyř osobností - Naděždy Trzaskalikové, Danuše Beranové, Dušana Wagnera a Mgr. Jana Vavříka. Stříbrné pamětní medaile s listinou o udělení Ceny města oceněným předal starosta Petr Kopínec.

Ceny města za rok 2019 na jednání zastupitelstva převzali:

Paní Naděžda Trzaskaliková - významně se zasloužila o vznik a rozvoj městského periodika a jeho proměnu v moderní tiskovinu územně správního celku, dnes pod názvem Zpravodaj Sdružení obcí Vrbenska. Vytvořila a neustále doplňuje fotobanku pro redakční využití, je autorkou některých článků. Vystupuje jako vedoucí redaktorka a byť je přípravou Zpravodaje pověřena v rámci své pracovní náplně ve Středisku kultury a vzdělávání, věnuje zrodu každého nového čísla velkou energii nad rámec svých povinností a kus svého srdce.
Na ocenění navrhla Mgr. Alena Kiedroňová a návrh podpořil Ladislav Olejníček.

Paní Drahuše Beranová - dlouhá léta podporuje a vede děti ve sportovních a vzdělávacích činnostech. Mimo jiné byla nominována i za vedení volejbalového kroužku dívek ve Vrbně pod Pradědem a za dlouholetou práci s mládeží.
Na ocenění navrhl Ing. Jiří Klíč

Pan Dušan Wagner - velkou měrou se zasloužil o rozvoj sportu ve Vrbně pod Pradědem. V 70. letech aktivně pracoval v lyžařském oddílu (klasické lyžování, biatlon, skoky, sjezd, slalom), patnáct let byl předsedou lyžařského oddílu. Po sjednocení sportovních oddílů pod TJ SOKOL vykonával funkci hospodáře ve vedení. V roce 2015 byl zvolen předsedou TJ a tuto funkci vykonává dodnes.
K ocenění navrhl Zdeněk Valenta

Mgr. Jan Vavřík - za celorepublikovou reprezentaci Domova pro seniory Vrbno, mimo jiné i v rámci projektu "Jedeme v tom společně", nebo "Ježíškova vnoučata". Navržen byl především za svůj vlídný přístup, empatii k seniorům, kolegiálnost a hlavně profesionalitu.
Na ocenění navrhl kolektiv zaměstnanců Domova pro seniory

Ocenění převzali pamětní medaili s listinou osvědčující udělení Ceny města od starosty Petra Kopínce a kytici od Jitky Grygové, pracovnice odboru vnitřních věcí MěÚ Vrbno p. P.

(ak)
Foto: Ladislav Olejníček

Cena města 2019

Mgr. Jan Vavřík, autor: Ladislav Olejníček

Mgr. Jan Vavřík

 
Naděžda Trzaskaliková, autor: Ladislav Olejníček

Naděžda Trzaskaliková

 
Dušan Wagner, autor: Ladislav Olejníček

Dušan Wagner

 
Drahuše Beranová, autor: Ladislav Olejníček

Drahuše Beranová

 
 
Vytvořeno 19.9.2019 10:20:53 | přečteno 1389x | Mgr. Alena Kiedroňová
load