Dnes je 28.9.2023 a svátek má Václav, Den české státnosti

Rekonstrukce silnice Nádražní před začátkem

Vrbno doprava bus

Druhou etapu rekonstrukce silnice II/451 na průtahu městem provede dodavatelsky společnost SILNICE MORAVA s.r.o. a přípravné práce začnou už 17. září. Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu, stanovené Městským úřadem Bruntál, odborem životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, je zveřejněno na úřední desce města Vrbna p. P. pod číslem 131/2019.

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/451 během realizace stavby "Oprava silnice II/451 Vrbno pod Pradědem - Karlovice, II. etapa, nová technologie" vydal odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství Městského úřadu Bruntál v pátek 13. září 2019. 

Týká se:

  • silnice II/451 v km staničení cca 9,000 - 9,700, ul. Nádražní, v úseku začínajícím 700 m za kruhovým objezdem, se sjezdem na pozemek p.č. 856/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem v intravilánu města, a končícím u napojení komunikace k ČOV na p.č. 901/1 v k.ú. Vrbno p. P., v extravilánu města
  • přechodná úprava provozu bude platná v termínu od 17. 9. do 30. 10. 2019 
  • podle schémat, které jsou zveřejněny na úřední desce (č. 131/2019)
  • délka pracovního úseku bude po dobu přechodné úpravy provozu max. 50 metrů, vždy bude zachován provoz v jednom jízdním pruhu šířky 2,75 metru
  • v případě nepřehledným míst, nebo míst, kde se budou vytvářet kolony, bude provoz řízen poučenými zaměstnanci dodavatelské firmy
  • přechodné dopravní značení bude kontrolováno a udržováno po celou dobu jeho instalace
Společnost SILNICE MORAVA s.r.o. podala v závěru srpna návrh na stanovení přechodné úpravy provozu v jejím staničení 8,305 - 9,700, a to v termínu 23. září až 30. 11. 2019. Podáním ze dne 12. září byl doplněn harmonogram stavby, podle kterého došlo ke změně termínu i délky úseku. V roce 2019 bude realizován v době od 17. září do 30. října úsek v km staničení stavby 0,700 - 1,386, od sjezdu  na pozemek p.č. 856/3 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, a končícím u napojení komunikace k ČOV na p.č. 901/1 v k.ú. Vrbno p. P.

K připravované úplné uzavírce části silnice a objízdným trasám


Dne 16. září 2019 se uskutečnilo na Městském úřadu Bruntál, odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, ústní jednání k připravované úplné uzavírce 1. části silnice od vjezdu k ČOV až po sjezd na pozemek p.č. 856/3. Pro lepší informování veřejnosti přikládáme jak samostatné stanovisko bruntálského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje, tak úplný zápis jednání.

Stanovisko SS MSK, střediska Bruntál z 18.09.2019:
"Sděluji Vám, že souvislá oprava silnice II/451 Vrbno - Karlovice, nová technologie, bude rozdělena na 2 části. První část v délce cca 700 bm, v úseku od dokončené I. etapy směrem do města Vrbna bude realizována v 9 - 10/2019. Zbývající část po kruhový objezd bude realizována zhruba v 5 - 6/2020.
Důvod k rozdělení stavby jsou technologická náročnost stavby, klimatické podmínky a potřeba vyčerpat v letošním roce finanční prostředky, které jsou účelově vázány pro předmětnou stavbu pro letošní rok."
Bc. Jaromír Šimek, vedoucí technicko-správního úseku, Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Bruntál

ikona souboruZápis ústního jednání na MěÚ Bruntál dne 16.09.2019

Mgr. Alena Kiedroňová, redakce webových stránek
Ilustrační foto: Alena Kiedroňová
Vytvořeno 16.9.2019 14:44:44 | přečteno 1424x | Mgr. Alena Kiedroňová
load