Dnes je 28.3.2023 a svátek má Soňa

Proč jsme vyzkoušeli nové místo pro slavnosti

Vrbno se baví 2019

Jednou z novinek letošních městských slavností "Vrbno se baví" bylo jejich uspořádání na ulici Jesenické. Některým lidem stále ještě vrtá hlavou, proč se tak stalo. Pokud i Vás důvod zajímá, přečtěte si stanovisko starosty města Petra Kopínce.

Jsem rád, že se Vám slavnosti líbily!

Městské slavnosti ve Vrbně pod Pradědem mají tradici delší než dvacet let, proto se jako organizátoři – společně s pracovním týmem Střediska kultury a vzdělávání – snažíme přicházet s novými nápady a připravit co nejpestřejší program, aby byla změna a aby lidé měli také důvod těšit se, co je čeká. Novinkou slavností „Vrbno se baví 2019“ byla také volba nového místa, podobně jako se slavnosti pořádají třeba ve Zlatých Horách na hlavní silnici nebo v Bruntále na náměstí a v zámecké zahradě, ale i na jiných místech.

Překvapilo mě, že taková docela prostá změna zavdala některým lidem důvod ke spekulacím, proč se letošní slavnosti nekonaly znovu v areálu Klubu Mír. Slyšel jsem až absurdní částky, které snad mělo město za pronájem areálu bývalého koupaliště hradit vlastníkům, tedy Klíčovým. Představte si, prý snad i více než tři sta tisíc korun!l!  V roce 2018 nám vlastníci areálu Mír fakturovali 75.948 korun (a v té částce byly také úhrady třeba za vodu vypotřebovanou v sociálních zařízeních, náklady na sečení ploch před akcí, ale také DPH). Největšími položkami v rozpočtu slavností v minulých letech byly, stejně jako letos, koncerty známých umělců a pro Vaši představu, třeba jen postavení a pronájem velkého pódia vč. ozvučení a zvukaře stálo cca 100 tis Kč. Měli jsme letos naopak uhradit poplatek zhruba ve výši 50 tisíc korun za silniční uzávěru, a to Správě silnic Moravskoslezského kraje. Tato částka nám byla prominuta. Jako kompenzaci jsme se s cestáři dohodli, že jim na náklady města vyspravíme některé poničené krajnice státních silnic v intravilánu obce. Tímto také děkuji za vstřícnost Ing. Jaroslavu Kalovi, vedoucímu SS MSK, střediska Bruntál.

Děkuji návštěvníkům slavností za jejich reakce, naprostá většina byla velmi spokojena jak s místem, programem i doprovodnými akcemi. Počasí bylo přející, koncerty strhující, stánkaři nabízeli dobré pivo i různé dobroty, bylo si kam sednout a kde se pobavit. Lidé ocenili i takovou možná maličkost, že se místem dalo procházet čistou nohou po asfaltu, a ne po trávě, že i v případě deště by tady bylo fajn.

Zvláště pak děkuji všem těm, kteří letošní slavnosti připravili, ať už byli členy organizačního týmu, nebo účastníky akcí, ale i těm, kteří prostranství na Jesenické ve velké rychlosti uklidili a znovu zprovoznili pro běžnou dopravu i pro chodce. Zaznamenali jsme i některé připomínky, například k nedostatečnému značení míst pro parkování u Dřevokombinátu, nebo značení objízdné trasy (příště asi přenosné semafory) a jiné, takže se za rok pokusíme i takové chybičky vychytat a připravit příští slavnosti ještě lepší.

Petr Kopínec, starosta města
Ilustrační foto: Ladislav Olejníček

Vytvořeno 12.6.2019 12:44:11 | přečteno 1278x | Mgr. Alena Kiedroňová
load