Dnes je 24.3.2023 a svátek má Gabriel

Druhá etapa opravy silnice začne po skončení první

Práce takřka na startu, autor: Ladislav Olejníček

Zástupci vrbenské radnice jednali v úterý 9. července s vedením bruntálského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje o návaznosti oprav silnice II/451 druhou etapou, která se dotkne průjezdu naším městem. Přečtěte si informaci starosty města Petra Kopínce, jak bude zajištěn provoz přes město v čase, kdy se uzavře ulice Nádražní.

Uzavírka silnice na Karlovice skončí zřejmě již červenci

V úterý 9. července jsme jednali s vedením bruntálského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje (SS MSK) o dalším postupu a návaznosti oprav silnice II/451 druhou etapou, která se dotkne průjezdu naším městem. Můžeme veřejnost informovat, že silnice na Karlovice bude od druhé poloviny prázdnin opět v provozu.

Za vedení města jsme trvali na požadavku, aby se akce I. a II. etapy rekonstrukce časově nekryly. V tomto požadavku jsou zajedno také se zástupci investora, tedy SS MSK. První etapa rekonstrukce úseku od křižovatky na Karlovice po vjezd do města Vrbna má být podle předpokladu ukončena nejpozději v závěru července. Druhá etapa nezačne dříve než na přelomu srpna a září, jakmile bude vybrán zhotovitel stavby a podepsána smlouva o dílo. Zhotovitel také bude odpovídat za průjezdnost úseku od čističky odpadních vod na ulici Husovu a za vjezd k benzínovým čerpadlům a také za vytyčení a vyznačení objízdné trasy pro vozidla. Jednat bude také se zástupci firem o řešení dopravy pro jejich vozidla.

Zhotovitel zřejmě využije systém řízení dopravy pomocí semaforů tak, aby byl od ČOV k vjezdu na Husovu a k benzínkám zachován příjezd vždy aspoň v jednom jízdním pruhu. Může ale také využít jiný způsob řízení dopravy. Podstatné je, že se občané města, ale i obcí Vrbenska přes město i při úplné uzavírce ulice Nádražní dostanou bez problémů na již opravenou silnici na Karlovice a Bruntál.

Jakmile bude vybrán zhotovitel stavby, bude svoláno další jednání, kterého se opět za radnici zúčastníme. Už nyní chci ubezpečit veřejnost, že objízdná trasa motoristy bezpečně provede od vjezdu do města až na okružní křižovatku, případně na jiný výjezd na státní silnici. Omezení naopak zasáhnou obyvatele domů s výjezdem na Nádražní, kteří budou muset po dobu úplné uzavírky parkovat svá vozidla jinde.

Úplná uzavírka druhého úseku silnice II/451 potrvá nejvýše 70 dnů, termín zahájení zveřejníme hned, jak jej budeme znát.

Musím ale říci, že některé reakce lidí mě překvapují, protože zbytečně vyvolávají hysterii a zmatek. Jsme rádi, že investor získal mimořádně brzy prostředky na rekonstrukci silnice na průtahu městem ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ještě pro letošní rok. Rekonstrukce silnice proběhnout musí a pro nás je to naopak příznivá zpráva.

Navíc musíme znovu zdůraznit, že město není investorem ani zadavatelem prací, že jde v případě první i druhé etapy oprav o státní silnici. Ne všechno můžeme ovlivnit, nicméně mohu potvrdit, že naše zájmy a některé požadavky cestáři skutečně akceptují, protože je vnímají jako podstatné.

Investor pro I. a II. etapu navíc využívá novou technologii s využitím nanovrstev v pojivech. Jakmile bude celá investiční akce v obou etapách ukončena, bude moci sledovat na obou úsecích, jak se takto zvolená technologie v horských podmínkách osvědčila a zda zvýší životnost vozovky. A to je určitě v zájmu celého Vrbenska. 

Petr Kopínec, starosta města Vrbna p. P.

Související články

Oprava silnice na Karlovice žádá úplnou uzavírku
STOP! Od pondělí začíná uzavírka silnice
Plánuje se další uzavírka silnice

Vytvořeno 10.7.2019 10:15:57 | přečteno 2230x | Mgr. Alena Kiedroňová
load