Dnes je 22.3.2023 a svátek má Leona

Pro práci v okrskových volebních komisích

Volby

Pracovnice Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem, které připravují podzimní komunální volby, oslovují zájemce o práci v okrskových volebních komisích možností přihlásit se. Nejzazším termínem pro přihlášení je středa 5. září 2018. Práce v okrskových volebních komisích je finančně odměněna.

Chcete být členy okrskových volebních komisí? Hledáme vážné zájemce, přihlásit se mohou do středy 5. září osobně na Městském úřadu Vrbno pod Pradědem v kanceláři č. 106, případně emailem, nebo telefonicky (martina.sakalova@vrbnopp.cz, tel. 554 795 129).

Členům okrskových volebních komisí přináleží za práci v čase voleb odměna. Kdo se může stát členem okrskové volební komise? Podle ustanovení § 17 odst. 1 volebního zákona to může být:

  • státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv,
  • jenž je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, v případně státního občana jiného členského státu EU i k registrovanému přechodnému pobytu,
  • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až d) volebního zákona (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí),
  • který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.
Martina Sakalová, odbor vnitřních věcí
Vytvořeno 23.8.2018 15:31:29 | přečteno 474x | Mgr. Alena Kiedroňová
load