Dnes je 24.3.2023 a svátek má Gabriel

Poplatky v roce 2018 nevzrostly

Popelnice, autor: Locku

Místní poplatek za komunální odpad zůstává pro rok 2018 v našem městě ve stejné výši jako v loňském roce. Je stanoven Obecně závaznou vyhláškou Města Vrbna pod Pradědem č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2018. Výše poplatku pro rok 2018 činí 490 Kč na osobu, povinnost uhradit poplatek za komunální odpad  je nejpozději do 30. 9. 2018. 

Chtěli bychom poděkovat všem poplatníkům, kteří si v našem městě Vrbno pod Pradědem plní svoji zákonnou poplatkovou povinnost a mají své místní poplatky včas a ve správné výši za rok 2017 uhrazeny. 

Připomínáme všem těm, kteří třeba zapomněli a dosud tuto svou povinnost nesplnili, a ještě nemají uhrazen poplatek za psa a poplatek za komunální odpad za rok 2017, eventuálně starší nedoplatky, že by měli svou chybu napravit. Termíny pro platbu úhrady místního poplatku za komunální odpady za rok 2017 již skončil 30. září 2017, termín pro platbu místního poplatku za psa 30. června 2017. Všechny místní poplatky tedy měly být zaplaceny nejpozději k datu termínu splatnosti poplatků. Pokud na komunálním odpadu či jiném místním poplatku dlužíte, vystavujete se v případě nesplnění této zákonné poplatkové povinnosti exekučnímu řízení.

Připomínka a upozornění také všem lidem přihlášeným k trvalému pobytu v objektu městského úřadu, v Nádražní 389: rovněž pro vás platí zákonná povinnost zaplatit tyto místní poplatky.

Místní poplatky pro rok 2018: 

Místní poplatek za komunální odpad zůstává pro rok 2018 v našem městě ve stejné výši jako vloni. Je stanoven Obecně závaznou vyhláškou Města Vrbna pod Pradědem č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. ledna 2018.

  • výše poplatku pro rok 2018 činí 490 Kč na osobu,
  • povinnost uhradit poplatek za komunální odpad je nejpozději do 30. 9. 2018.

Poplatek mají povinnost zaplatit všechny fyzické osoby s trvalým pobytem ve Vrbně pod Pradědem, rovněž i osoby hlášené na ohlašovně, vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to v částce 490 Kč.

Poplatky za psy: 

Místní poplatek za psy zůstává i pro rok 2018 ve stejné výši jako v loňském roce. Je stanoven Obecně závaznou vyhláškou Města Vrbna pod Pradědem č. 1/2016 o místních poplatcíchs účinností od 1. 5. 2016. Tomuto poplatku podléhají psi starší třech měsíců.

Sazby a splatnost místního poplatku za psa v roce 2018:

a) za prvního psa                     200 Kč   

b) za každého dalšího psa       500 Kč

c) za psa, jehož držitel je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,anebo poživatel sirotčího důchodu200 Kč

d) za každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. c) 300 Kč

Splatnost poplatku: jednorázově nejpozději do 30. června 2018.

Složenky se nezasílají, pro úhradu zvolte níže uvedené způsoby plateb:

  • hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, a to výhradně v určených dnech: 

           -  pondělí a středa od 7:30 - 11:15 hoda  12:30 - 16:30 hod, 

           -  v úterý a čtvrtek od 7:30 hod – 11:15 hod. 

          -  v pátek je pokladna uzavřena.

  • bankovním převodem na účet číslo: 1720771/0100- KB na variabilní symbol:

Pokud variabilní symbol nemáte k dispozici, je k doptání u správce poplatku na: martina.matuskova@vrbnopp.cz nebo na tel. čísle 554 795 118.

Martina Matušková, správce místních poplatků

Vytvořeno 9.3.2018 14:29:44 | přečteno 748x | Mgr. Alena Kiedroňová
load