Dnes je 28.3.2023 a svátek má Soňa

Nebezpečí požárů vzrostlo, platí omezení

vypalování trávy

Moravskoslezský kraj vyhlásil od  9. srpna 2018 dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Vydané nařízení stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany a týká se zejména majitelů a správců lesů, parků a zahrad s porosty umožňujícími vznik a šíření požárů a zemědělců. Mělo by ale také přimět k zodpovědnému chování a obezřetnosti kuřáky a ostatní veřejnost.

Nařízení Moravskoslezského kraje vyhlášené od 9. srpna 2018 bude platit až do odvolání. Vychází mj. z vydaných výstrah Českého hydrometeorologického ústavu na nebezpečí požáru nebo vysoké nebezpečí požáru, zveřejněné v rámci systému integrované výstražné služby.

Podle nařízení kraje se za místa se zvýšeným nebezpečím požárů považují:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metru od jeho okraje,
 • lesopark, park, zahrada a porosty umožňující vznik a šíření požáru,
 • sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 metrů od jejich okraje,
 • plochy zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.
V období sucha je na místech se zvýšeným nebezpečím požárů zakázáno:
 • rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. plošné vypalování suchých porostů a suché trávy, pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství apod.),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání pyrotechnických výrobků, pořádání ohňostrojů,
 • používání jiných zdrojů zapálení (např. pochodně, svítící munice, létající lampiony apod.),
 • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.
Zakazuje se spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než hašení. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen udržovat zdroje v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení.

Vlastníci lesa, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a další dotčené subjekty hospodařící v lese zajistí v období sucha:
 • volné a sjízdné lesní cesty,
 • kontrolu míst, kde se v období 5 dnů před vyhlášením období sucha provádělo spalování hořlavých látek nebo kde došlo k požáru.
O vydaném nařízení informuje Ing. Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu MSK, nařízení je zveřejněno na úřední desce od 9. 8. 2018

Vytvořeno 10.8.2018 9:18:15 | přečteno 514x | Mgr. Alena Kiedroňová
load