Dnes je 28.3.2023 a svátek má Soňa

Jaké jsou priority města v roce 2018

Vrbno z ptačí perspektivy

Město Vrbno pod Pradědem má podle schváleného rozpočtu na rok 2018 pracovat s částkou 134.173.500 korun. I když je rozpočet schválen se schodkem zhruba 25,7 milionu korun, je pokryt z přebytků hospodaření v minulých letech. Jaké jsou priority města v letošním roce?

Nejdůležitějším bodem posledního 23. jednání zastupitelstva města v roce 2017, které se sešlo 18. prosince, byl rozpočet Vrbna pod Pradědem na rok 2018. Přijat byl většinou hlasů, opoziční zastupitelé navrhovali úspornější rozpočet bez zvyšujícího se schodku.

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a mohl se k němu vyjádřit kterýkoli z občanů.  Učinil tak pouze jeden. Zastupitelé se před jednáním sešli ještě na pracovní schůzce, kde probírali jednotlivé kapitoly rozpočtu a diskutovali o prioritách.

Očekávané příjmy v roce 2018 dosahují 108.443.468 Kč a výdaje částku 134.173.500 korun. Ve schodku rozpočtu 25.730.032 Kč je mimo jiné zahrnuta částka zhruba osmi milionů korun na půjčku pro investiční podíl základní školy, která chce naplnit projekt bezbariérového přístupu a dalších technických úprav. „Ke snížení schodku rozpočtu dojde doplacením dotace na výstavbu hasičské zbrojnice, kdy bychom měli ještě v roce 2018 dostat necelých sedm milionů korun,“ uvedla Ing. Jitka Steinerová, vedoucí finančního odboru MěÚ Vrbno p. P. Jak dodala, zbytek schodku bude pokryt z přebytků hospodaření města z minulých období.

Pro představu, město vydá na sběr a svoz komunálního odpadu zhruba pět milionů korun, přitom prevence vzniku odpadů si vyžádá částku 2,3 milionu korun. Údržba veřejné zeleně přijde město na více než čtyři miliony korun. Na provoz Domova pro seniory město vydá 2,9 milionu korun, na zajištění pečovatelské služby pro občany odkázané na pomoc jiné osoby 590 tisíc korun. V rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na provoz základní školy, obou mateřských škol a Střediska kultury a vzdělávání.

Bytové hospodářství bude letos pracovat s rozpočtem bezmála 17 milionů korun, nebytové hospodářství s 10,3 milionu korun. Veřejné osvětlení přijde na 1,2 milionu korun, rozvoj střediska pohřebnictví na 3,3 milionu korun. „V této částce je zahrnuto například kolumbárium, o které veřejnost velmi stojí,“ dodala Ing. Steinerová.

V rozpočtu se počítá s částkou 5,5 milionu korun na zahájení rekonstrukce kulturního domu – bývalého „Liďáku“. S tím mají problém někteří opoziční zastupitelé, protože jde o zbylou část úvěru přijatého městem na rekonstrukci bytových domů na náměstí Sv. Michala. Plná částka nebyla vyčerpána, když se podařilo vysoutěžit zakázku za nižší cenu, a tedy by měla zůstat právě v kapitole na renovaci bytových domů. Paní Jana Soudková svůj návrh předložila s tím, že se před časem plošně zvedlo nájemné ve všech nájemních bytech, a to také lidem v domech, které zatím na rekonstrukci teprve čekají. Současně dodala, že sice před časem nesouhlasila s koupí objektu "Liďáku", ale je si vědoma toho, že je potřeba tuto nemovitost rekonstruovat, a tedy opravy by se měly financovat z dotací, které budou v průběhu roku přijaty.

Podle starostky Květy Kubíčkové město Vrbno vydává na opravy a velké rekonstrukce domů značné částky a rekonstrukce dalších bytových domů bude následovat: „To, co přijímáme za nájem, nepřevyšuje částku, kterou dáváme do domů. A jestliže jsme se jako zastupitelé rozhodli rekonstruovat kulturní dům, je třeba v tom pokračovat; peníze, které ještě přijdou z dotací, jsou pro snižování schodku rozpočtu.“ Právě kolem schodků rozpočtů města v minulých letech se vedla velká diskuse. V jaké výši byl plánovaný schodek a jaký byl stav účtů města k poslednímu dni daného roku a jaké nakonec bylo skutečné saldo rozpočtu.

„Nové vedení dává vážnost jiným věcem než vedení předchozí. Rozhodli jsme se pro změny a vše něco stojí,“ zdůraznila starostka. „Chceme, abychom měli kulturní dům, proto máme tuto prioritu, a máme také svůj koaliční program a snažíme se ho plnit. Kdo byl dříve ve vedení, dělal si svůj program, my nyní jiný, otázkou je, na čem se dohodneme.“ 

Mgr. Alena Kiedroňová, redakce webových stránek
Vytvořeno 3.1.2018 10:58:53 | přečteno 648x | Mgr. Alena Kiedroňová
load