Dnes je 8.6.2023 a svátek má Medard

Jak a kdy uplatnit nárok na osvobození z poplatku

Třídění odpadu, autor: Ladislav Olejníček

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali, že v souvislosti se změnou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích s účinností od 1. 7. 2017, resp. od 1. 1. 2018, byla v Obecně závazné vyhlášce Města Vrbno pod Pradědem č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, stanovena lhůta pro příslušný kalendářní rok 2018 do 31. 1. 2019, do které je třeba uplatnit u správce místních poplatků nárok na osvobození z místního poplatku.

Poplatník musí požádat o osvobození od místních poplatků za komunální odpad, a to do 15 dnů, kdy nárok na osvobození vznikl a doložit existenci skutečností zakládající nárok na osvobození (např. doklad potvrzující výkon trestu; doklad o pobytu v nemocničním zařízení více jak 6 měsíců nepřetržitě; doklad o umístění v dětském domově pro děti do 3 let, školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivní výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy; doklad o umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu; doklad o umístění v domě pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení; doklad potvrzující zaměstnanci Armády ČR zdržující se prokazatelně mimo svůj pobyt; doklad prokazující pobyt osobám dlouhodobě pobývající v zahraničí déle než 6 měsíců nepřetržitě.)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem pro nárok na osvobození vzniklý v roce 2018 a nepodá ho u správce poplatku nejpozději do 31. 1. 2019, nárok na osvobození nebo úlevu automaticky ZANIKÁ (Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, § 14a odst. 4). Formulář pro podání je k dispozici na MěÚ Vrbno pod Pradědem u správce místního poplatku. Pro bližší informace kontaktujte paní Martinu Matuškovou, tel. 554 795 118, e-mail: martina.matuskova@vrbnopp.cz.

Martina Matušková, finanční odbor MěÚ Vrbno p. P.

Vytvořeno 29.11.2018 13:48:17 | přečteno 667x | Mgr. Alena Kiedroňová
load