Dnes je 28.3.2023 a svátek má Soňa

O strategickém rozvoji města s občany

O strategii rozvoje města Vrbna pod Pradědem se v úterý 2. května 2017 odpoledne diskutovalo ve Střeše. Zástupci radnice a vývojového a rozvojového centra Regio Ostrava představili občanům na veřejném projednání cíle rozvoje stanovené v deseti oblastech, a to na sedm let. Návrh projednají v červnu zastupitelé.

O veřejné projednání strategie rozvoje města byl mezi občany zájem. Ti, kteří do Střechy dorazili, byli zvědaví, jak dopadl v roce 2016 socioekonomický průzkum a jak se má rozvíjet město v příštích letech, jaké budou priority a kde jsou možná úskalí.  Dotazníkové šetření bylo prvním nezbytným krokem, jak zjistit potřeby a zájmy občanů, jejich názor na podmínky života, kvalitu služeb, fungování úřadu apod. V ustavené komisi strategického rozvoje pracovali zástupci podnikatelské sféry, organizací zřizovaných městem, osadního výboru Mnichov, spolků a dalších organizací, vedení města i zaměstnanci městského úřadu, policie a další.

Představením strategie rozvoje města vše teprve začíná. Pokud zastupitelé na svém jednání v červnu dají strategii zelenou, stane se do značné míry závaznou nejen pro současné představitele města, ale také pro jejich následovníky. Stane se vodítkem, které investiční akce bude město realizovat, s jakými partnery bude spolupracovat, jak podpoří rozvoj podnikání, služeb aj. Kompletní dokument bude po jednání zastupitelstva města zveřejněn na našich internetových stránkách.

"Stanovili jsme vizi, kam bychom chtěli dojít, aby se v našem městečku dobře žilo lidem všech věkových skupin," řekla starostka Květa Kubíčková. Vize města je formulována takto: Spokojený občan, vracející se turista, zdravé a moderní město.

Dotazník, v němž se v roce 2016 vyjádřilo 268 občanů všech věkových kategorií, umožnil zjistit většinový názor veřejnosti. Ačkoli návratnost dotazníků tvořila jen něco přes 7 procent oslovených respondentů, je to podle Renaty Václavkové z Regio Ostrava velmi slušný výsledek umožňující zjistit názor veřejnosti, jak se ve městě žije, jaká je úroveň bydlení, služeb, školství, příležitostí k podnikání i nalezení práce, nabídky využití volného času apod. Lidé vyjádřili spokojenost s životem ve městě, přírodou i dostupností služeb, vnímají Vrbno jako bezpečné město. Přesto jsou místa, kam se kvůli problémovým občanům obávají jít, vadí jim nevyužití areálu po Dřevokombinátu, přejí si mít lepší rozsah zdravotní péče, zejména fungujících ordinací lékařů-specialistů. Ve městě jim chybí koupaliště nebo bazén, kulturní dům, lepší pracovní příležitosti. V posledních 25 letech neustále klesá počet obyvatel města, zejména mladí lidé hledají pracovní uplatnění mimo město, nemohou zde uplatnit svou kvalifikaci a odcházejí za lepšími pracovními nabídkami. Ve městě je vyšší míra nezaměstnanosti, přitom zaměstnavatelé někdy marně hledají pracovníky s potřebnou kvalifikací. Areály brownfields jsou v rukou privátních firem, některé nekomunikují, nebo o prodej nemají zájem.

Charakter města předurčuje možnosti jeho rozvoje zejména v oblasti cestovního ruchu. Řada cílů formulovaných v deseti oblastech se přirozeně překrývá. Starostka Květa Kubíčková informovala občany, že naplnění některých cílů bude žádat podporu Moravskoslezského kraje. Příkladem je zlepšení dostupnosti zdravotních služeb. Město může vyhledat vhodné objekty pro ordinace, příkladem je objekt bývalých jeslí v blízkosti MŠ Jesenická, nemůže ale investovat do vybavení ordinací. Zajištění chodu ordinací specialistů, například očního lékaře, kožního lékaře aj., kteří by mohli ve městě ordinovat alespoň jednou v týdnu, se může podařit vyjednáváním s vedením nemocnic v Krnově či Opavě.

Mezi priority rozvoje patří zlepšování infrastruktury, výstavba vodovodu v Mnichově, rekonstrukce místních komunikací, budování chodníků, parkovišť, cyklostezek a cyklotras, proměna prostranství v blízkosti okružní křižovatky na nové centrum, rekonstrukce kulturního domu a optimalizace kulturních zařízení ve městě, výstavba domova pro seniory, vylepšování bytového fondu, dokončení výstavby hasičské zbrojnice, vybudování kolumbária, revitalizace sídlišť, spolupráce s aktéry rozvoje cestovního ruchu, zlepšení dopravní dostupnosti města a obcí mikroregionu, příprava výstavby víceúčelové haly s menším bazénem, outdoorového hřiště v Železné a další cíle.

Při diskusi občané vyjádřili nesouhlas s vedením cyklotrasy do Karlovic souběžně se státní silnicí, pochybnosti o rozvoji lyžařského areálu pod Vysokou horou kvůli nízké nadmořské výšce i potřebnosti víceúčelové haly, když ve městě jsou tři tělocvičny, projevili lítost nad ztrátou střední školy ve městě. Poukázali také na zdánlivé maličkosti, které ale mohou vtisknout turistům nehezký dojem z návštěvy města - věčně znečištěné prostranství u marketu Albert, nevzhledné okolí pošty, neochotu podnikatelů starat se o prostranství vedle svého podniku. Stačí přiom málo, nečekat, až přijedou technické služby, ale vzít koště a uklidit. V zahraničí obdivujeme úpravnost a čistotu měst a vesniček, přitom to tolik nežádá.

Renata Václavková ocenila přístup občanů, jejich zájem o místo, kde žijí: "Je tady krásná vize, jak se město bude rozvíjet. Chce to ovšem i trpělivost, i za malými věcmi bývá hodně práce."


Mgr. Alena Kiedroňová, redakce webových stránek, foto autorka


Projednání strategického rozvoje

Regio

Regio

 
Regio

Regio

 
Regio

Regio

 
Regio

Regio

 
Regio

Regio

 
Regio

Regio

 
Regio

Regio

 
Regio

Regio

 
Regio

Regio

 
Regio

Regio

 
 
Vytvořeno 3.5.2017 2:18:29 | přečteno 867x | Mgr. Alena Kiedroňová
load