Dnes je 29.3.2023 a svátek má Taťána

O projektu centrum města

studie centra města

Zcela nový prostor by měl vzniknout mezi nákupními centry a v přímé blízkosti okružní křižovatky, kde se budou moci setkávat lidé. Mělo by se jednat o prostor pro odpočinek, společenské akce i komerční využití. Podle architekta návrh celý prostor vymezuje kruhový fragment, kde jsou využity oblouky se sloupy. Prostranství je v prostředí OC Albert svažité a zde by přechod do roviny řešila opěrná zídka, v případě prostranství přes silnici má vzniknout otevřený "amfiteátr" se schodišťovými stupni a zvažovaným vodním prvkem. Podle architekta se nepočítá s výsadbou zeleně, jeilikož je město posazeno v zeleni a jeho záměrem je prostor co nejvíce otevřít.

Architekt: Ing. František Zajíček, Olomouc

Výtvarník: Luboš Dostál 

Další související informace 

Představení návrhu

Vizualizace

Vizualizace centrum města, obrázek se otevře v novém okně

Vizualizace centrum města, obrázek se otevře v novém okně

Celkový pohled na řešenou plochu centra.

Řešení komunitního prostoru, který se vymezuje vůči svému okolí sloupy v kruhu, je archaický a historií prověřený princip, který umožňuje vyčlenění daného prostoru z ostatní krajiny. Dává místo k využití námi určené plochy a její oddělení k jinému účelu. Původní centrum města - náměstí Sv. Michala - vlivem nových dopravních struktur ztratilo na svém významu. Centrum dění a obchodu se přesunulo k novým dopravním tepnám, k železnici a údolnímu silničnímu koridoru. Zde vznikala místa vyšší vybavenosti jako obchody, restaurace, úřady. Nové řešení je koncepční a městotvorné. Vznikne komunitní místo, které městu chybí a které Vrbno nutně k životu potřebuje.

Vizualizace centrum města, obrázek se otevře v novém okně

Vizualizace centrum města, obrázek se otevře v novém okně

Kruhový objezd města Vrbna.

Střed upravovaného prostoru zůstává bez podstatných změn. Bude pouze odstraněna stávající zeleň. Při vjezdu do upravovaného prostoru je uvažováno se zdrsněním povrchu vozovky tak, aby řidič při vjezdu byl akusticky upozorněn na změnu prostředí.


Vizualizace centrum města, obrázek se otevře v novém okně

Vizualizace centrum města, obrázek se otevře v novém okně

Plocha mezi Penny a parkovištěm před komerční bankou.

Úprava prostoru dlážděním a odstraněním vzrostlé zeleně, ohraničeném sloupy s výtvarnými reliéfy, na daná témata, vzájemně spojenými průvlaky. Prostor dává příležitost výtvarnému umění, kdy sochy s figurálními motivy v mírně nadživotní velikosti se svým měřítkem přibližují člověku. Toto území se stává místem kultury a setkávání. Nahrazuje již téměř nefunkční původní náměstí a vytváří prostor, který by měl být novým místem pro lidi. Svým prostorovým uspořádáním ve formě přirozeného amfiteátru, umožňuje produkci kulturních zařízení, konání společenských akcí jako například koncerty a vystoupení, vánoční strom, májka, mítinky apod.


Vizualizace centrum města, obrázek se otevře v novém okně

Vizualizace centrum města, obrázek se otevře v novém okně

Plocha před obchodním domem Albert.

Po odstranění vzrostlé zeleně bude plocha částečně vydlážděna. Sloupy s výtvarně zpracovanými reliéfy dávají prostor dalšímu výtvarnému umění - figurální motivy v mírně nadživotní velikosti. Nacházejí se zde místa k odpočinku, třeba na uvažovaných lavičkách. Prostor je doplněn prvky nového městského mobiliáře, od komunikace odstíněný zeleným zatravněným pruhem.


Vizualizace centrum města, obrázek se otevře v novém okně

Vizualizace centrum města, obrázek se otevře v novém okně

Vizualizace centrum města, obrázek se otevře v novém okně

Vizualizace centrum města, obrázek se otevře v novém okněVytvořeno 25.9.2017 11:23:39 | přečteno 2616x | Patrik Locku
load