Dnes je 28.3.2023 a svátek má Soňa

Na autobusy Vrbno doplatí více

dopravní terminál LOC

Vrbno pod Pradědem zaplatí letos autodopravci, společnosti ARRIVA MORAVA a.s., na úhradu prokazatelné ztráty za provozování dvou linek z Bruntálu do Karlovy Studánky o víkendech a svátcích už 629.332 korun. Zaplatí tím i navýšené náklady dopravce na růst mezd řidičům, o kterém rozhodla vláda ČR.

Bezmála půl roku se na Bruntálsku diskutuje, jaké víkendové a sváteční autobusové spoje zachovat, pokud obce nemají autodopravci platit ještě více než doposud. Na sklonku roku 2016 oslovila ARRIVA MORAVA a.s. obce a chtěla navýšit platby obcí, aby byla schopna pokrýt vyšší náklady na růst platů svých řidičů, o kterém rozhodla vláda ČR. Proti takovému navyšování nákladů obcím se postavilo Sdružení obcí Hlučínska a takřka současně také Dobrovolný svazek obcí Bruntálska, za ten odmítavý postoj vyslovila předsedkyně DSO a současně starostka Vrbna pod Pradědem Květa Kubíčková. Rada města na jednání 30. listopadu 2016 pak neschválila podepsání dodatku smlouvy s autodopravcem s tím, že vyčká stanoviska Moravskoslezského kraje. Ten byl vyzván, aby náklady na růst mezd řidičů pokryl ze svých zdrojů.

O tom, že dotace měst a obcí na zajištění dopravní obslužnosti občanům ve dnech víkendů a státních svátků jsou dlouhodobě hodně vysoké, se na Bruntálsku diskutuje déle než půl roku. Na počátku stála snaha města Bruntálu uspořit na dopravní obslužnosti v roce 2017 celou pětinu nákladů, tedy platit namísto současného jednoho milionu maximálně 800.000 korun (pro srovnání: Vrbno p. P. hradilo autodopravci v roce 2016 částku 566.966 Kč, a to na pouhé dvě autobusové linky Bruntál – Karlova Studánka vedené v prvním případě přes Světlou Horu a Andělskou Horu, v druhém případě přes Širokou Nivu a Karlovice). Příslušný odbor MěÚ Bruntál zpracoval několik variant optimalizace dopravních spojů, zejména těch málo obsazených, a tedy značně ztrátových. Jednou z možností bylo rušení celých linek, nebo jejich zkrácení, s využitím železniční trati z Milotic n. O. do Vrbna p. P. Další možností bylo přenesení části plateb za Bruntál na dotčené obce na trase linek. Starostům obcí se žádná z variant nezamlouvala, takové rozhodnutí by snížilo komfort cestování a zhoršilo dopravní obslužnost na Bruntálsku.

Rada města Bruntálu v závěru roku od svého záměru úspory na autobusech ustoupila, když vzala v potaz dopad takového kroku pro občany obcí regionu i pro turistický ruch. Pak ovšem vláda ČR rozhodla nařízením č. 337/2016 Sb. o růstu mezd řidičů od 1. 1. 2017 a tím zvrátila očekávání obcí: autodopravce promítl tento výdaj do výše doplatků obcí na autobusové linky a začal s představiteli obcí jednat o dodatku smlouvy na rok 2017. Pro Vrbno to představuje vydat o 62.366 Kč více, tedy by už mělo dotovat dopravu částkou 629.332 korun za rok.

„Je to navýšení o 11 procent. Rozhodli jsme se za Dobrovolný svazek obcí Bruntálska vyzvat Moravskoslezský kraj, aby navýšení plateb autodopravci za obce pokryl. Pro město Bruntál, které chtělo za dopravu uspořit, toto navýšení představuje naopak nárůst o 100 tisíc korun, a nedovedu si představit, že rada města na to nebude reagovat,“ řekla starostka Vrbna p. P. Květa Kubíčková. Obdobná výzva DSO Hlučínska, aby obce nepodepisovaly autodopravci dodatky smlouvy na rok 2017, počítala s přenesením nákladů na Moravskoslezský kraj. Rada města Vrbna proto v listopadu dala souhlas, aby se město připojilo k „hlučínské“ a „bruntálské“ výzvě a dodatek ke smlouvě autodopravci neschválila. Arriva Morava a.s. vstupovala do roku 2017  bez potvrzených smluvních vztahů.

Krátce před  46. jednáním rady města přišel dopis náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA. Ten vyzval obce a města k podepsání dodatků ke smlouvám s autodopravcem na rok 2017 s tím, že financováním veřejné osobní dopravy se bude kraj i nadále zabývat, stejně tak Asociace krajů ČR (AKČR). "Jsme si vědomi, že pro obce to bude znamenat zvýšené finanční výdaje. Proto budu na jednání dopravní komise AKČR důrazně požadovat, aby se kraje zasadily o finanční kompenzaci těchto nákladů ze strany státu, který tyto náklady vyvolal. Budeme požadovat nejen kompenzaci pro kraje, ale samozřejmě i pro obce," uvádí Ing. Unucka. Dále informuje obce, že MSK intenzivně připravuje výběrová řízení na autobusové dopravce a součástí těch je také možnost zahrnutí dopravní obslužnosti do jedné společné objednávky. "Mohu tedy garantovat úhradu předmětného  zvýšení prokazatelné ztráty jednotlivým městům a obcím, a to po dobu tří let od zahájení provozu vybraným dopravcem, za podmínky uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti s Moravskoslezským krajem, přičemž finanční příspěvek by neměl překročit výši příspěvku daného města či obce vynaložené za ODO v roce 2016," uvedl náměstek hejtmana.

Alena Kiedroňová, redakce webu

Vytvořeno 23.1.2017 7:55:00 | přečteno 777x | Mgr. Alena Kiedroňová
load