Dnes je 24.3.2023 a svátek má Gabriel

Třetí benefiční koncert pro kostel

benefiční koncert 2016

Už třetí benefiční koncert pro opravu kostela svatého Michaela Archanděla se uskuteční 23. září 2016 od 16 hodin. Jako oba předchozí, kde vystoupily kapely Hradišťan a Spirituál kvintet, se uskuteční v kostele a tentokrát jako host vystoupí houslový virtuóz Pavel Šporcl a smyčcový orchestr Archi iuventi.

Na benefiční koncert Vás zvou Pěvecký sbor města Vrbna a Římskokatolická farnost Vrbno pod Pradědem. Předprodej vstupenek je zajištěn ve Středisku kultury a vrdělávání Střecha, v prodejně Propos na Bezručově ulici a v informačním centru Impuls u pošty. Vstupné je 200 korun, snížené 150 korun.

Benefiční koncerty jsou formou veřejné sbírky určené výhradně pro rekonstrukci kostela sv. Michaela Archanděla. Vyhlášena byla od 1. září 2013 a římskokatolická farnost má pro ni transparentní účet u FIO banky - číslo 2900458315/2010. Na tento účet posílají své dary nejen věřící, ale také další donátoři, kteří chtějí pomoci zachránit tuto kulturní památku z roku 1844, empírovou stavbu s oltářem směřovaným atypicky na západ. "Veřejná sbírka zatím vynesla 1,6 milionu korun, průběžně ji využíváme pro financování prací. Jen na lešení se  zastropením větší části hlavní lodi jsme potřebovali 1 935 tisíc korun, ostravsko-opavská diecéze nám na ně poskytla 1,1 milionu korun," uvedl Květoslav Súkup z farní rady, který koordinuje činnosti a současně také po chrámu provází s odborným výkladem turisty a další veřejnost.

Osud kostela je pohnutý od samotných začátků stavby. Vzhledem k malé únosnosti sypké zeminy (štěrků, písku a jílu) a rozsáhlé důlní činnosti bylo zapotřebí vykopat velmi hluboké základy a podklad ještě místy zpevnit dubovými piloty. "Dnes už víme, že základy jsou kopány do hloubky 3,7 metru,  přesto jsou problémy se statikou," řekl K. Súkup. Patrně neodborné provedení některých stavebních prací zapříčinilo, že při budování nejvyššího patra věže se tato téměř odtrhla od lodi kostela a celé stavbě hrozilo zřícení. Stavba tehdy byla stažena železnými obručemi a trhliny ve zdivu a klenbě byly opraveny. Více k historii této nejvýznamnější kulturní památky mohou zájemci najít též na našich stránkách.

Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem rozhodlo v březnu 2015 o poskytnutí dotace na opravy ve výši 500 tisíc korun. Určeny byly na aktivaci původního statického zajištění kostela a zhotovení projektové dokumentace na celkovou opravu. Římskokatolická farnost hledá možnosti financování oprav, které  podle projektu a propočtu nákladů přesáhnou 21 milionů korun. Jednou z možností je již podaný společný česko-polský projekt s farností Glucholazy, kde by žadatelé mohli získat dotaci z fondů Evropské unie.

Po pádu velkých částí omítek na lavice a dlažbu v hlavní lodi byl kostel svatého Michaela Archanděla v roce 2012 uzavřen, věřící docházeli na mše do Mnichova, do kostela Navštívení Panny Marie. Postavení lešení se zastropením umožnilo znovuotevření kostela, současně se kostel stal svým způsobem turistickou atrakcí. Zájemci se dostávají jen několik metrů pod klenby hlavní lodi a zblízka si mohou prohlédnout nástěnné malby i míru poškození oblouků a zdí. Další postup prací:

 • v současné chvíli probíhají výkopové práce pro kanalizaci, která odvede z ploch kolem kostela dešťovou vodu
 • položeno je potrubí odvádějící povrchovou vodu do kanálu v úrovni presbytáře
 • terénní úpravy (v roce 2017) mají dostat plochy u kostela na původní výši a s dalšími technickými zásahy zabrání vzlínání vody do obvodových zdí kostela; začátkem 80. let 20. století byly plochy kolem navýšeny o více než půl metru navezením zeminy a samotné žlaby z betonu všechnu povrchovou vodu neodvedou
 • byla dokončena přípojka vody v nezámrzné hloubce a nově přivedena elektřina k patě objektu
 • investor postaví sociální zázemí pro návštěvníky bohoslužeb a dalších obřadů i s prostorem pro uložení úklidových prostředků
 • velký projekt rekonstrukce počítá s opravou celé střechy, jejíž plocha tvoří neuvěřitelných 1.400 m2; památkáři žádají použití pravé břidlice, investor chce s ohledem na neúměrné zatížení obvodových zdí držících celou tíhu střechy použít měď s patinou; rozdíl váhy těchto materiálů na jednom metru čtverečním je 25 kg - a na celé ploše 35 tun
 • celková oprava fasády po otlučení omítek až na cihlu (u věže) vrátí kostelu původní vzhled včetně čistoty pískovcových prvků
 • svázání horní části stavby speciálními lany; v půdní části je v příčném směru objekt rozestoupený o 5 cm
 • injektáž zdí, stropů, následná oprava prasklin
 • oprava omítek, zachovány budou pouze nástropní malby (signovány jsou v roce 1901)
 • ošetření vzácných uměleckých děl restaurátory (první část)
 • oprava dvou lustrů z let 1843 a 1887 s doplněním křišťálových ověsků a předrátkováním původních, pro zajímavost - na větším, 24ramenném lustru, který váží zhruba 170 kg,  jsou jich více než dva tisíce
 • oprava varhan z roku 1847 z dílny Franze Riegera v Krnově - nejstarších zachovaných a funkčních dvoumanuálových, na Krnovsku vyrobených varhan s 20 rejstříky a 1.067 píšťalami, klaviaturou z ebenového dřeva a hovězích kostí; první oprava se odhaduje na 1.100.000 Kč
 • zpřístupnění věže kostela pro vyhlídku na město a Jeseníky s rekonstrukcí přístupového schodiště
 • projekt počítá s dočasným využitím prostoru nad lešením pro pořádání výtvarných plenérů, prostor před chórem a u vstupu na věž pro výstavu dokumentující historii a současnost sakrálních památek ve Vrbně pod Pradědem a v Glucholazích

Mgr. Alena Kiedroňová, odbor vnitřních věcíSoučasný stav kostela sv. Archanděla Michaela ve Vrbně pod Pradědem

31.8.2016
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

Technický stav kostela sv. Archanděla Michaela (foto pořízeno dne 30.8.2016)

 
 
Vytvořeno 30.8.2016 10:08:58 | přečteno 1747x | Mgr. Alena Kiedroňová
load