Dnes je 24.3.2023 a svátek má Gabriel

Podpora sportovních aktivit pro rok 2017 nově

Závody dětí ACS Drak

Město Vrbno pod Pradědem již dva roky poskytuje dotaci ve výši 2 mil. Kč na činnost sportovních klubů a jednotlivců. Pro příští rok rada města dala souhlas změně, která umožní sportovcům fungovat bez finančních potíží hned od ledna 2017.

V souvislosti s loňskou novelou zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, se proces poskytování dotací z rozpočtu města poněkud zkomplikoval a prodloužil. Zejména kvůli tomu, že město po schválení rozpočtu na daný rok vyhlásilo program s uveřejněním alokace a podmínek pro poskytnutí dotace. Program musí být zveřejněn po dobu 30 dnů na úřední desce a teprve poté mohou kluby podávat žádosti o dotace. Poté je nutné žádosti zpracovat, vyhotovit veřejnoprávní smlouvu a nechat poskytnutí dotace projednat radou a schválit zastupitelstvem města.

Celý proces se tak časově velmi prodloužil a kluby zejména začátkem roku mohly pociťovat nedostatek finančních prostředků.

Na příští rok připravujeme změnu v systému poskytování dotací, která vlastně začíná již letos. Program III. – Podpora sportovních organizací a akcí nebude pro příští rok vyhlašován a všechny podané žádosti o dotaci v této oblasti budou posuzovány jako individuální.

Sportovní kluby již byly vyzvány, aby si o poskytnutí dotace na příští rok požádaly v předstihu ještě letos, aby žádosti mohlo projednat a schválit zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání. Finanční prostředky pak mohou být klubům vyplaceny ihned v lednu 2017 a klubům nehrozí, že by je postihla finanční nedostatečnost při zahájení sportovní sezony nebo v jejím průběhu. 

Jednotlivci budou žádat stejně – o přidělení individuální dotace, ale protože v jejich případě nejde o vysoké částky, bude o dotacích rozhodovat rada města a není tedy nutné, aby se žádostmi spěchali a podávali je ještě letos.

Účelem této změny v poskytování dotací je zejména skutečnost, že proces vyhlašování programů je zdlouhavý, přidává se k tomu malá frekvence zasedání zastupitelstva a kluby potřebují peníze v průběhu celého roku. Při několikaměsíčním výpadku financování se dostávají do nepříjemných situací, které se výše uvedenými kroky snažíme eliminovat.

Věřím, že nový způsob poskytování dotací sportovním klubům přinese pružnější administraci a větší spokojenost sportovců.

Ing. Jitka Steinerová, vedoucí finančního odboru MěÚ Vrbno p. P.

Vytvořeno 8.11.2016 7:14:28 | přečteno 636x | Mgr. Alena Kiedroňová
load