Dnes je 28.3.2023 a svátek má Soňa

Od ledna si lidé za nájemní byty připlatí

byty města

Rada města přistoupila k nepopulárnímu kroku. Rozhodla, že od ledna 2017 se ceny nájmů v městských bytech zvednou o tři koruny za metr čtvereční plochy. Poslední úprava nájemného byla v roce 2010 a nájemné v bytech v majetku města - 28,59 Kč/m2 - je ve srovnání s městy v okolí stále nejnižší. Městu se proto nedostává dost prostředků na rekonstrukce a běžné opravy.

Jaké jsou ceny nájemného v regionu:

 • Bruntál – 38,05 Kč/m2 (u bytů se sníženým standardem 35,94 Kč/m2)
 • Rýmařov – od 36 Kč/m2 výše; u nově přidělených bytů, jichž je asi jedna desetina, se pohybuje cena nájemného průměrně kolem 46 Kč/m2
 • Krnov – ceny nájemného jsou stanoveny dle polohy ve 3 pásmech, a to 35, 40 a 45 Kč/m2
 • Zlaté Hory – ceny nájemného jsou stanoveny podle typu domů, a to na 30 a 36 Kč/m2
 • Horní Benešov– 42,99Kč/m2; zde je stanoveno pětileté období, kdy každým rokem dochází k nárůstu nájmu až do stanovené částky 57 Kč/m2

Radní Karel Michalus na jednání rady města uvedl, že jakýkoli růst cen je pro občany nepříjemný, nicméně nezbytný. Málokdo totiž ví, že se prostředky získané z nájmů vkládají znovu do bytů. „S nájemníky budeme podepisovat dodatek k platné nájemní smlouvě,“ řekla vedoucí majetkoprávního odboru Městského úřadu ve Vrbně p. P. Ing. Iveta Pešatová.

Ke konci června evidovalo město pohledávky za nájmy bytů a služby s ním spojené ve výši 4.620.633,80 Kč. Dlužníkům v minulosti mnohokrát nabídlo možnost splátkového kalendáře, aby lidé po částech své závazky vyrovnali. Dluhy se vymáhají také soudní cestou či exekucemi, velkým strašákem je pro nájemníky soudní vystěhování z bytů. Určitou míru ochrany vlastníka bytů garantují vratné kauce, které musí při podpisu smlouvy a převzetí bytu lidé složit.

Zájmem města je zlepšovat kvalitu nájemních bytů. V loňském roce vydalo na rekonstrukce:

 • balkónů v bytech na ul. Ve Svahu 423-431 částku 1.150.400 Kč,
 • na výměnu oken za plastová v domech na Sadové 499 a 500 částku 462.663 Kč,
 • na výměnu oken za plastová v domech Ve Svahu 423 - 431 celkovou částku 823.636 Kč
 • za výměnu střešních oken v domu Železná 68 částku 174.918 Kč
 • za výměnu vodoměrů v domech (celkem 308 bytových vodoměrů, kterým skončila životnost) částku 122.690 Kč
 • za výměnu měřičů tepla, jimž skončila životnost, celkem 438.196 Kč
 • za opravu průčelního portálu Palackého 605 částku 34.688 Kč
 • za vyhotovení průkazů energetické náročnosti budovy (PENB) částku 113.226 Kč
 • za rekonstrukci rozvodů teplé vody na nám. Sv. Michala (1. etapa) celkem 668.025 Kč(ceny všech prací v přehledu akcí jsou uvedeny bez DPH)

Město naplánovalo velký rozsah oprav také pro letošní rok:

 • revitalizace (zateplení) bytových domů na nám. Sv. Michala 509-515, cena vzešlá z výběrového řízení na dodavatele prací činí 6.706.670 Kč (bez DPH)
 • výměna vodoměrů (celkem 274 ks, jimž letos končí životnost) – předpokládaný náklad je 110.000 Kč
 • výměna rozvodů vody v domě na ulici Krejčího 487, 488 po havárii, v tuto chvíli se zpracovává dokumentace, předpokládaná výše celkových nákladů 100.000 Kč
 • výměna stoupaček Sadová 497, 498 (realizace se bude odvíjet podle ceny za neplánované opravy na ulici Krejčího a podle aktuálně zbylých peněz v rozpočtu); předpokládaná cena 200.000 Kč
 • rekonstrukce rozvodů teplé vody na nám. Sv. Michala (2. a 3. etapa); předpokládaná cena je 790.306 Kč (všechny ceny jsou uvedeny bez DPH)

Překvapivě vysoké jsou náklady na neplánované opravy v bytech, které se provádějí dle potřeby. Od ledna až do půli srpna jejich výše dosáhla 1.136.954,32 Kč. „Neplánované opravy objednáváme a hradíme na základě vzniklých závad a havárii v městských bytech. Závadu potřebujeme odstranit co nejdříve, abychom zabránili větším škodám. Součástí těchto oprav jsou také servisy zařízení a revize,“ uvedl Bc. Pavel Kopča ze správy bytů.

Mgr. Alena Kiedroňová, redakce webu

Vytvořeno 3.10.2016 11:18:15 | přečteno 703x | Mgr. Alena Kiedroňová
load