Dnes je 4.10.2022 a svátek má František

Vrbno je lépe chráněno

povodeň

Vrbno pod Pradědem na Bruntálsku je díky Lesům ČR lépe ochráněno proti velké vodě.

Třetí, poslední etapa preventivních protipovodňových opatření na tocích Střední Opava a Bílý potok zaměřených na ochranu města Vrbno pod Pradědem a jeho obyvatel, v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji, je díky Lesům ČR úspěšně dokončena. Celkové náklady na realizaci dosáhly téměř 38 milionů korun.
Impulsem pro zahájení prací se staly katastrofální povodně v roce 1997. „Samotnému zahájení stavebních prací obnovy hrazení drobných vodních toků Bílého potoka a Střední Opavy předcházelo vypracování studie odtokových poměrů a prováděcí projektové dokumentace. Ta musela zohlednit veškeré požadavky dotčených orgánů ochrany přírody, zejména požadavek na zajištění dostatečné migrační prostupnosti pro vodní živočichy,“ uvádí výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

V první etapě, dokončené v roce 2008, došlo na vodním toku Střední Opavy k postavení lapače splavenin, který společně s velkým nádržným prostorem slouží k zachycení splavenin při povodni. Podařilo se tak zpomalit rychlost průtoku povodňové vlny, a tím docílit potřebné usazování splavenin v retenčním prostoru. Objem štěrků, které může přehrážka zachytit, se blíží až k množství transportovanému při stoleté povodni.
Druhá etapa, završená v roce 2009, spočívala v úpravě sklonu dna migračně prostupnými balvanitými komůrkovými skluzy a stabilizačními pásy. Místy současně došlo k opevnění břehů kamenným záhozem. Pro zachycení splavenin se vybudovala další přehrážka na Bílém potoce.

„Poslední, třetí etapu jsme realizovali letos. Dokončili jsme stabilizaci dna koryta Střední Opavy a postavili další příčné objekty, tvořené spádovými balvanitými kamennými skluzy o výšce od jednoho do dvou metrů. Završením finální etapy se zajistila vyšší ochrana i silniční páteřní komunikace na pravém břehu Střední Opavy,“ vysvětlil Vladimír Němčanský, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Odry.


Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí Lesů ČR

Vytvořeno 9.12.2010 9:17:30 | přečteno 3917x | Jitka Musilová
load