Dnes je 29.5.2023 a svátek má Maxmilián

Město a úřad

Město Vrbno pod Pradědem je veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby s vlastní právní subjektivitou. Znamená to, že v právních vztazích vystupuje Město Vrbno pod Pradědem svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Vztah mezi Městem, jeho správními orgány, volenými představiteli a občany upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Své záležitosti spravuje samostatně při dodržování ostatních obecně závazných předpisů a norem.

Město Vrbno pod Pradědem je samostatně spravováno zastupitelstvem města a dalšími orgány města, kterými jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.


Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem je nejvyšším orgánem v oblasti samostatné působnosti a jeho členové jsou každé 4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města má celkem 17 členů.

Rada města Vrbna pod Pradědem je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti, jejíž členové jsou voleni zastupitelstvem a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada města Vrbna pod Pradědem má 5 členů.

Orgány města:

Termíny jednání:

load