Hasiči upozorňují na povinnosti při vypalování, pálení porostů a klestí

Ludvíkov 1

Jaro se blíží mílovými kroky a hasiči upozorňují na povinnosti vyplývající z platné legislativy. V první fázi je třeba rozlišit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o PO“) pro fyzické osoby vs. podnikající fyzické a právnické osoby. 

Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. mohou pálit shrabanou trávu na hromadě, která bude ohraničená proti případnému rozšíření, samozřejmě nebude umístěna pod stromy nebo v blízkosti jiných hořlavých látek a u tohoto spalování budou osoby přítomny. Je však zakázáno plošné vypalování porostů. Na fyzické osoby se nevztahuje ohlašovací povinnost pro pálení na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Měli bychom se však seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které způsob pálení na volném prostranství mnohdy zakazují, nebo alespoň upravují. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sběrných dvorech.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, společnosti) také nesmí dle zákona o požární ochraně provádět plošné vypalovaní porostů. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických osob pro území okresu Bruntál doporučujeme využít internetové zaregistrování na webové adrese www.hzsmsk.cz, kde na pravé straně naleznete odkaz „PÁLENÍ KLESTÍ“.  Pro přihlášení a vyplnění údajů o pálení je potřeba jednoduché registrace.

Další možností ohlášení pálení je formou emailu (od@hzsmsk.cz )nebo pevné linky (+420 950 739 810), kde je potřeba uvést:

• datum a čas (od kdy do kdy bude pálení probíhat),

• uvést přesnou lokalitu pálení (nejlépe uvést GPS souřadnice),

• jméno a mobilní telefonní číslo na osobu, která bude u pálení přítomna, a tím i zodpovědná.

UPOZORNĚNÍ

Někteří občané a firmy si pro hlášení pálení pletou tísňové telefonní číslo 150 či 112. Důrazně upozorňujeme, že tato čísla jsou určena pro tísňová volání v případě, že se někdo ocitne v tísni a potřebuje rychlou pomoc, nikoliv pro ohlášení pálení.

Pokud právnické a podnikající fyzické osoby vypalují plošně porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru dopouští se správního deliktu dle zákona o PO, za který hrozí sankce až do výše 500. 000 Kč.

Mějme na paměti možné nebezpečí a včas mu předcházejme.

Text: Ing. Antonín Ušela – vrchní inspektor požární ochrany

Foto: HZS MSK územního odboru Bruntál

Pálení trávy a porostů

Holčovice 1

Holčovice 1

 
Krnov 2

Krnov 2

 
Krnov 1

Krnov 1

 
Holčovice 2

Holčovice 2

 
Holčovice 3

Holčovice 3

 
Ludvíkov 1

Ludvíkov 1

 
Razová 1

Razová 1

 
Razová 2

Razová 2

 
 
Vytvořeno 27.3.2015 12:40:47 | přečteno 2003x | Jitka Musilová
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Vrbno pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
podatelna@vrbnopp.cz
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

Vyhlášky, nařízení a poplatky

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

QR Vrbno pod Pradědem
TOPlist
load