Dnes je 26.6.2022 a svátek má Adriana

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Rybářský lístek

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organismů v rybářských revírech. Rybářský lístek se vydává občanům České republiky podle místa trvalého pobytu nebo cizincům na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem je fyzická osoba (občan), která má zájem o lov ryb v rybářském revíru. 

Podmínky a postup řešení:

Žadatel musí doložit své kvalifikační předpoklady pro získání rybářského lístku, které  prokáže  např. osvědčením o získané kvalifikaci, dříve vydaným rybářským lístkem. Občan na MěÚ Vrbno pod Pradědem vyplní a podá osobně písemnou žádost na příslušném formuláři. V případě, že se jedná o mladistvého žadatele, je nutná přítomnost zákonného zástupce (rodiče). 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Vydání rybářského lístku můžete řešit na životním prostředí v úředních dnech (pondělí a středa).

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • občanský průkaz nebo cestovní pas u cizinců
  • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře nebo rybářské stráže, nebo jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku)
  • u cizinců mimo toto lze předložit rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad vydaný ve státě, jehož je občanem.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky, stanovené podle délky platnosti rybářského lístku, se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 14.

  • na 1 rok 100,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 50,- Kč
  • na 3 roky 200,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 100,- Kč
  • na 10 let 500,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 250,- Kč
Poplatek se uhradí před vydáním rybářského lístku v hotovosti v pokladně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem. 

Lhůty pro vyřízení:

Pokud jsou předloženy všechny potřebné doklady, je rybářský lístek vydán bezodkladně. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Tuto záležitost nelze řešit elektronicky.

Datum poslední aktualizace: 1.2.2021

load