Dnes je 28.6.2022 a svátek má Lubomír

Aktuality

Obrázek aktuality 20.10.2008

Životní jubileum - 100 let

Dne 21. 10. 2008 oslaví své významné životní jubileum obyvatelka Domova pro seniory Vrbno, paní Anna Sojáčková, která se dožívá věku 100 let.
Za Město Vrbno pod Pradědem blahopřejeme jubilantce k jejímu úctyhodnému výročí a do dalších let jí přejeme, aby ve svém novém působišti prožila ve zdraví a spokojenosti důstojně podzim svého života.

Obrázek aktuality 20.10.2008

Výsledky voleb 2008

Konečné výsledky voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Ve Vrbně pod Pradědem vyhrála Česká strana sociálně demokratická, druhá byla Komunistická strana Čech a Moravy, těsně následovaná Občanskou demokratickou stranou. Podrobné výsledky naleznete v článku.

Obrázek aktuality 15.10.2008

Nevytvářejte černé skládky

V pondělí 13. října 2008 zahájily Technické služby Vrbno pod Pradědem odvoz biologického odpadu ze zahrádek. Upozorňujeme důrazně občany, že ukládání hromádek s biologickým odpadem na pozemcích města je zakázán. V případě vzniku nových skládek bude viník sankcionován. Město připravuje pro občany novou službu svozu a ukládání biologického odpadu, která přispěje k hezčímu vzhledu všech částí Vrbna pod Pradědem. Zavedena má být už začátkem roku a občané budou o systému svozu i poplatku za novou službu včas informováni. Upozorňujeme rovněž, že objemné kontejnery k podzimnímu úklidu umístěné o víkendech v ulicích nejsou určeny pro ukládání biologického odpadu ze zahrad.

Obrázek aktuality 14.10.2008

Změna výše nájemného pro rok 2009

Rada města na svém zasedání dne 28.8.2008 pod č. 832/36/08 schválila zvýšení nájemného v bytech v majetku Města Vrbna pod Pradědem, dle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného a dle Sdělení ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb., s účinností od 1.1.2009.

Obrázek aktuality 13.10.2008

Úprava ceny vodného a stočného

Upozorňujeme občany, že s účinností od 1.10.2008 dojde k úpravě ceny vodného a stočného pro všechny odběratele. Cena vodného je nově stanovena na 21,50 Kč s DPH za m3, cena stočného rovněž na 21,50 Kč s DPH za m3. Tato úprava byla schválena Zastupitelstvem města dne 26.6.2008 pod č. 144/10/08.

Obrázek aktuality 28.09.2008

Zveme Vás na veřejné projednávání

Ve čtvrtek 30.10.2008 v 16.00 hod. se uskuteční v prostorách Střechy veřejné projednávání úpravy veřejného prostranství na sídlišti Ve Svahu ve Vrbně pod Pradědem. Možnosti řešení sídliště představí zpracovatel Ing. Zajíček. Každou faktickou připomínku a podnět k projektu uvítáme.

Obrázek aktuality 08.09.2008

Centrum sociálních služeb rozšiřuje poradenství

Centrum sociálních služeb, ve kterém existují 2 poradny - právní a psychologická, se nyní rozšiřuje o poradnu sociální. Sociální poradnu povede paní Bc. Magdalena Horáková z Centra pro zdravotně postižené v Bruntále. Termíny na září - úterý 9.9.2008 a 23.9.2008, vždy od 12.30-14.30 hod. Další termíny sociální, psychologické a právní poradny budou zveřejněny ve Zpravodaji, na webových stránkách města a výlepových plochách města.

Obrázek aktuality 18.08.2008

Hledá se studánka či pramen

Obracíme se na všechny kdo znáte a víte o studánce či prameni ve Vrbně pod Pradědem a jeho okolí, volejte 554 795 151 nebo pište na jitka.musilova@vrbnopp.cz. Vše bude zapsáno do "Národního registru pramenů a studánek". Pomůžete tak zmapovat veřejně dostupné vodní zdroje a zachovat je tak pro další generace.

Obrázek aktuality 15.08.2008

Jakou podobu má mít náměstí Sv. Michala?

Ve čtvrtek 14. srpna se v prostorách Střechy projednával koncept "Město pro lidi - obnova veřejného prostranství na náměstí Sv. Michala". Někomu se návrh architekta Ing. Zajíčka líbí, jiní mají jinou představu o tom, jak má prostor s dominantou kostela sv. Michala vypadat. I vy, kteří jste se do Střechy nedostali, máte stále příležitost připojit svou připomínku nebo zajímavý podnět. K tomu slouží diskuze v souvisejícím článku:

Obrázek aktuality 14.08.2008

Vakcinace lišek proti vzteklině

Ve dnech 30.9.2008 až 9.10. 2008, bude prováděno kladení návnad proti VZTEKLINĚ LIŠEK. Vakcinační návnady budou kladeny LETECKY.
Dodržujte tyto pokyny:
•Nedotýkejte se návnad
•Omezte použití loveckých psů při výkonu práva myslivosti
•Zabraňte kontaktu Vašich zvířat s návnadami
•V případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu vyhledejte lékaře
•Poučte své děti

novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 148 149 150 151 152 starší
load