Dnes je 20.5.2022 a svátek má Zbyšek

Aktuality

Obrázek aktuality 30.03.2012

Pomohli bezprostředně v čase požáru a pomáhají i dnes

Zástupci obvodního oddělení Policie ČR ve Vrbně pod Pradědem předali ve čtvrtek na jednání Rady města finanční dar na pomoc lidem postiženým ničivým požárem domu s malometrážními byty ve Vrbně pod Pradědem 14. ledna. Vedoucí obvodního oddělení npor. Jaromír Hošek předal do rukou starostky města Ing. Heleny Kudelové finanční částku 7.100 korun, kterou vybrali mezi sebou vrbenští policisté a členové nezávislého odborového svazu v Bruntále. Město v pátek finanční dar uložilo na bankovní účet, který byl krátce po požáru založen pro účely veřejné sbírky právě na pomoc nájemníkům zničených bytů a rekonstrukce objektu. Sbírka se uzavírá v sobotu 31. března. Starostka města poděkovala policistům za jejich zásah u objektů na ul. Krejčího 488 a 487 v čase požáru, za hlídkovou službu v místě bezprostředně po neštěstí i v čase, kdy začaly sanační práce a rekonstrukce bytů, i za projevy solidarity projevené finančním darem. Radní včera s policisty diskutovali o bezpečnostní situaci ve městě a prevenci kriminality, mimo jiné možnostech modernizace kamerového systému ve městě a větším dohledu v místech, kde se soustředí nezletilá mládež.

Obrázek aktuality 29.03.2012

Nová sekce na stránkách

Na našich oficiálních stránkách města zřizujeme v záložce Radnice - Zastupitelstvo novou sekci "Výsledky hlasování". Zde budeme pravidelně po problěhlých jednáních uvádět výsledky hlasování našich zastupitelů, a to v majetkoprávních a finančních záležitostech jmenovitě. Jmenovitě se hlasy zapisují v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva. Výsledky všech projednaných bodů jsou vždy zveřejněny v usnesení zastupitelstva města, která jsou v sekci zastupitelstvo nebo na úřední desce. V této sekci taktéž uvádíme účast zastupitelů na jednáních.

Obrázek aktuality 22.03.2012

Proč se ve městě tolik práší a úklid po zimě vázne?


S příchodem jara  obyvatele našeho města i návštěvníky trápí nebývalá prašnost v ulicích. Někteří občané se ptají po příčině, proč TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., odpovídající za zimní údržbu, nepostupují v úklidu místních komunikací daleko svižněji. Stačí, aby se některý řidič auta ulicí prohnal, nebo bezohledně najížděl na štěrk při obrubníku a chodci se ocitají v oblacích prachu. Ten nepochybně škodí zdraví dětí i starším, usedá na zaparkovaná vozidla a zlobí snad každého  – o tom se diskutovalo také na posledním jednání Zastupitelstva města 15. března. Město opakovaně žádalo, aby státní ochrana přírody povolila užití soli v zimní údržbě místních komunikací i chodníků, ale neuspělo. Třeba ale ani sůl občané města nechtějí, protože dokáže poničit boty i karoserie vozidel a zatěžuje přírodu. Jaká opatření by podle vás pro Vrbno byla nejlepší? Máte možnost vyjádřit se v naší anketě, nebo napsat svůj podnět emailem (podatelna@vrbnopp.cz), nebo poštou či telefonem. Více informací zde: 

Obrázek aktuality 17.03.2012

Město pořádá veřejnou sbírku na pomoc lidem z vyhořelých bytů


Krajský úřad Moravskoslezského kraje schválil 20.1.2012 pořádání veřejné sbírky, o níž zažádalo město. Veřejná sbírka je určena na úhradu nákladů spojených s odstraňováním škod a s opravami bytů zasažených požárem bytového domu a pořízení bytového vybavení a zařízení pro řádně přihlášené nájemníky v bytech na ulici Krejčího, známých mezi lidmi jako „malometrážky“. Sbírka se uskutečňuje na území České republiky a prostředky se soustředí až do 31. března 2012 na bankovním účtu č. 107-0090490217/0100, který byl pro ten účel zřízen. Sem už se dostaly též peníze, které lidé spontánně přinášeli po ničivém požáru na radnici nebo posílali na účet města s označením variabilního symbolu 1414. Představitelé města děkují lidem za obrovskou ochotu pomoci a za projevy solidarity s lidmi, kteří přišli o všechno. Pomoc se dostává a dostane k lidem cíleně, tak jak zrovna potřebují, a v časovém horizontu, jak se budou vracet do svých domovů a kupovat nejnutnější vybavení.  

Obrázek aktuality 16.03.2012

Sáčků pro pejskaře máme dost

Jarní tání odkrylo ve městě bezpočet rozkládajících se hromádek z venčení psů a není to hezký pohled. Mnozí pejskaři zapomínají na povinnost uklízet exkrementy po svých psích společnících, jak jim plyne z obecně závazné vyhlášky města 2/2008 o zajištění čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně. Někteří venčí psy hodně „navolno“, jen otevřou dveře u domu a chlupáče vypustí ven. Zřejmě je jim jedno, jak okolí domů vypadá a jak moc to vadí sousedům. I když se radnice snaží zvýšit frekvenci doplňování sáčků na psí exkrementy ve stojanech, barevné balíčky z recyklovaného plastu tam po zavěšení nezůstanou zpravidla ani dvě hodiny. Někdo prostě odtrhne a odnese celou sadu. Co s tím? Sáčků máme na radnici dostatek, každý majitel přihlášeného psa si je může vyzvednout na odboru životního prostředí nebo u pokladny v přízemí. Pak stačí málo, dát si před procházkou jeden, dva sáčky do kapsy. A když zapomene, snad se štěstím natrefí na stojan, který krátce předtím kdosi „neočesal“.

Obrázek aktuality 14.03.2012

Knihy o historii Vrbna pod Pradědem už jdou do volného prodeje

Brožovaná kniha „Vrbno pod Pradědem – Ohlédnutí za minulostí dávnou i nedávnou“, vydaná v závěru roku 2011 s finanční podporou města Spolkem Přátelé Vrbenska, už jde do volného prodeje. Zájemci si nyní knihu mohou zakoupit v informačním centru Impuls u pošty, a to za cenu 200 korun. Bezplatný výdej na každou domácnost ve Vrbně i místních částech byl ukončen 29. února a svou knihu si vyzvedlo 1645 občanů a 80 knih Spolek Přátelé Vrbenska. Vydávaly se tři měsíce, nyní už jsou pouze v prodeji. 

Obrázek aktuality 13.03.2012

Prodeje pozemků a nemovitostí

Na čtvrtečním zasedání zastupitelstva budou naši zastupitelé mimo jiné projednávat taktéž prodeje pozemků a prodej nemovitosti. Na odkaze níže máme pro Vás seznam pozemků připravených k prodeji. Tuto sekci můžete kdykoliv sledovat pokud si v menu stránek vyhledáte Městský úřad - Odbory MěÚ - Majetkoprávní odbor - Informace a formuláře majetkoprávního odboru a Prodeje pozemků. Prodeje jsou zveřejněny taktéž pravidelně v souladu se zákonem na úřední desce. Podrobnosti zde: 

Obrázek aktuality 27.02.2012

Mezi oceněnými policisty je i jeden muž z vrbenského oddělení


V pátek 24. února převzalo deset policistů sloužících na území Bruntálska, Krnovska, Osoblažska, Rýmařovska a Vrbenska ocenění za příkladnou práci v roce 2011. Mezi nimi je také nprap. Vojtěch Lalinský, sloužící na obvodním oddělení Policie ČR ve Vrbně pod Pradědem. Slavnostní akt se uskutečnil v obřadní síni radnice v Krnově za účasti starostů a místostarostů měst a náměstka ředitele krajského ředitelství Policie ČR v Ostravě plk. RNDr. Ing. René Tichého. Vojtěchu Lalinskému přišla poděkovat za příkladnou práci také starostka Vrbna pod Pradědem Ing. Helena Kudelová. Atmosféru akce přibližují fotografie, které nám poskytli policisté.

Obrázek aktuality 26.02.2012

Čas vyhrazený besedě s dr. Roučkem ani nestačil


Do Vrbna pod Pradědem a Jeseníku se ve středu 22. února vydal místopředseda Evropského parlamentu dr. Libor Rouček, aby s mladými lidmi i dalšími zájemci z řad veřejnosti besedoval o všem, co je zajímá o Evropské unii, prioritách, politice i fungování orgánů EU. Na besedu ve Středisku kultury a vzdělávání Střecha se vydali hlavně studenti gymnázia a někteří z nich vydrželi i po plánovaném ukončení besedy, kdy se v hloučku neformálně dále diskutovalo o aktuálních událostech a všem, co mladé lidi zajímá. Atmosféru setkání přibližují naše fotografie, které nám poskytl Ladislav Olejníček.
 

Obrázek aktuality 24.02.2012

Mohou oslovit i vás


Také v našem městě by mohli ve dnech 25. února až 13. května oslovit některé domácnosti zástupci Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ten stejně jako vloni organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice, které pomáhá získávat srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích a data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční v celkem 10712 domácnostech na území celé republiky náhodně vybraných počítačem. Pokud tazatelé vyškolení ČSÚ zazvoní u vašich dveří, musí se prokázat průkazem a příslušným pověřením, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování získaných údajů je zaručena anonymita, data nemohou být nijak zneužita. Případné dotazy k šetření „Životní podmínky 2012“ zájemcům sdělí Ing. Eva Kramolišová z Krajské správy ČSÚ v Ostravě, na tel. 595131212, nebo emailové adrese: eva.kramolisova@czso.cz.
 

Obrázek aktuality 23.02.2012

Získejte značku JESENÍKY originální produkt®

Každý region má svůj neopakovatelný charakter daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející z Jeseníků nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce místních řemeslníků a zemědělců i část jejich duše. Cílem regionálního značení je zviditelnit tradiční region Jeseníky, známý svou zachovalou přírodou, tradicemi a historií. Regionální značka pro výrobky a nově také ubytovací a stravovací služby zaručuje vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě především jejich původ a vazbu na území Jeseníků. Více zde:
 

novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 131 132 133 134 135 136 [...] 140 [...] 151 starší
load