Dnes je 20.5.2022 a svátek má Zbyšek

Aktuality

Obrázek aktuality 21.05.2012

Vrbenští hasiči získali pohár

Ve Vrbně máme nejlepší dobrovolné hasiče i hasičky široko daleko – v sobotní pohárové soutěži v požárním sportu pořádané ve vrbenském areálu Klubu Mír obě družstva nenašla přemožitele. Do letošního již 21. ročníku soutěže, která je zařazena do hasičské ligy Praděd, se zapsalo 26 družstev, z toho sedm ženských. Mužský tým dosáhl vynikajícího času 15,95 s, také čas žen 22,2 s byl úžasný. Více zde:
 

Obrázek aktuality 21.05.2012

Mnichov přijde o nevyužívaný telefonní automat

Lidé, kteří příležitostně využívali veřejný telefonní automat v lokalitě Mnichov 19, budou muset propříště využít jiný způsob komunikace. Společnost Telefónica Czech Republic, a.s., oznámila v minulých dnech radnici, že automat jako nevyužívaný bude v průběhu června zrušen. Podle Martina Blažka z firmy Telefónica CR zájem obyvatel o síť veřejných telefonních automatů výrazně poklesl, proto se síť přizpůsobuje skutečným potřebám: „Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definovaná Českým telekomunikačním úřadem, zůstane zachována.“

Obrázek aktuality 21.05.2012

Autobusem až na vrchol Pradědu

 
Lidé na vozíčku, chodící o francouzských holích či s jiným závažným zdravotním hendikepem dostávají jedinečnou příležitost dostat se až na vrcholek Pradědu autobusem. Společnost Veolia Transport Morava po dohodě se Správou Chráněné krajinné oblasti Jeseníky smí tento rok vypravit na nejvyšší vrchol Moravy a Slezska speciální autobus. Poprvé pojede tento čtvrtek 24. května v 10,52 hod z dolního parkoviště v Karlově Studánce, pak 14. června, 25. září a 9. října. Autobus je určen jen pro držitele průkazu ZTP/P, ZTP a ZP a jejich nezbytný doprovod, držitelé průkazu ZTP/P a ZTP mají dopravu zdarma. Více zde: 

Obrázek aktuality 12.04.2012

Informace k poplatkům za komunální odpad a ze psů

Jelikož se přiblížilo datum 30.4.2012, které je aktuální pro splátku první části místního poplatku za komunální odpad, dovolujeme si připomenout tímto upozorněním všem našim občanům, kteří zatím takto neučinili, že částku 245 Kč za první pololetí roku 2012 je možné uhradit nejen v pokladně městského úřadu, ale i případně přímo na platný účet města Vrbna pod Pradědem. Splatnost místního poplatku ze psů byla k 15.2.2012 u částek do 200 Kč, u částek 201 Kč a výše je splatnost k 15.8.2012. Podrobnosti naleznete zde:

Obrázek aktuality 11.04.2012

Začíná seriál cyklistických závodů Vrbenský dráček

Zveme Vás k účasti v novém cyklistickém seriálu pro děti a mládež Vrbenský dráček, který za podpory Města Vrbna pod Pradědem pořádá ACS Drak Vrbno. První závod seriálu se uskuteční v neděli 15. dubna v cykloareálu v Mnichově. Závody jsou určeny pro všechny děti od začátečníků po zkušené sportovce, od batolat po starší žáky, resp. kadetky. Délka tratí je uzpůsobena věku a zdatnosti cyklististické mládeže. Start každého závodu je vždy od 10.00 hod., prezentace od 9.00 hod. Rovněž od dubna probíhají pravidelné cyklistické tréninky pro začínající cyklisty od 6ti let každou středu od 16:00 hod. Více na www.acsvrbno.estranky.cz

Obrázek aktuality 03.04.2012

Finanční sbírka se uzavřela


Veřejná sbírka pořádaná městem Vrbnem pod Pradědem na úhradu nákladů spojených s odstraňováním škod a s opravami bytů zasažených požárem bytového domu a pořízení bytového vybavení a zařízení pro řádně přihlášené nájemníky v bytech na ulici Krejčího, známých mezi lidmi jako „malometrážky“, se v sobotu 31. března 2012 uzavřela. Na bankovním účtu se sešlo 234 321,- korun. O způsobu využití prostředků v souladu s účelem sbírky rozhodne nejvyšší orgán města na svém zasedání.

Obrázek aktuality 02.04.2012

Další nájemníci už se těší z domova

Rekonstrukce objektu č.p. 488 na ulici Krejčího ve Vrbně pod Pradědem je dva a půl měsíce po ničivém požáru zase o kus dál. V pátek zástupci města předávali klíče nájemníkům z třetího nadzemního podlaží. „Klíče si zatím nevyzvedli nájemníci dvou z osmi bytů, pět bytů už mohli nájemníci zabydlet a osmý, který je volný, bude mít nového nájemce z pořadníku žadatelů o byt,“ potvrdila vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Ing. Iveta Pešatová. Opravené malometrážní byty září novotou, mají nové koupelny s WC, elektrorozvody, někde také příčky, nové kuchyňské linky, podlahy, výmalby, nová plastová okna a také dveře. „Lidé jsou spokojeni, moc se jim opravené byty líbí. Vracejí se prakticky do nového,“ potvrdila Ing. Pešatová. Značně pokročila také výstavba zcela zničených půdních bytů, které se budují od věnce nanovo. Více informací o pokračující rekonstrukci nejlépe přiblíží fotografie pořízené panem Františkem Kamenským.

Obrázek aktuality 02.04.2012

Na radnici se slučují dva odbory v jeden

Na městském úřadu došlo k 1. dubnu k organizačním změnám. S vládní reformou, přenesením agendy poskytování dávek v systému pomoci v hmotné nouzi do jednoho místa na úřad práce se zúžil sociálnímu a zdravotnímu odboru MěÚ rozsah působnosti. Jedna pracovnice už koncem roku přešla na úřad práce ve Vrbně pod Pradědem, další pracovnice odešla do důchodu. Od 1. 4. 2012 budou na úřadu fungovat jen čtyři odbory: odbor vnitřních věcí posílený o ostatní pracovnice zanikajícího odboru SaZ, odbor majetkoprávní, odbor finanční a odbor výstavby a životního prostředí.  

Obrázek aktuality 30.03.2012

Pomohli bezprostředně v čase požáru a pomáhají i dnes

Zástupci obvodního oddělení Policie ČR ve Vrbně pod Pradědem předali ve čtvrtek na jednání Rady města finanční dar na pomoc lidem postiženým ničivým požárem domu s malometrážními byty ve Vrbně pod Pradědem 14. ledna. Vedoucí obvodního oddělení npor. Jaromír Hošek předal do rukou starostky města Ing. Heleny Kudelové finanční částku 7.100 korun, kterou vybrali mezi sebou vrbenští policisté a členové nezávislého odborového svazu v Bruntále. Město v pátek finanční dar uložilo na bankovní účet, který byl krátce po požáru založen pro účely veřejné sbírky právě na pomoc nájemníkům zničených bytů a rekonstrukce objektu. Sbírka se uzavírá v sobotu 31. března. Starostka města poděkovala policistům za jejich zásah u objektů na ul. Krejčího 488 a 487 v čase požáru, za hlídkovou službu v místě bezprostředně po neštěstí i v čase, kdy začaly sanační práce a rekonstrukce bytů, i za projevy solidarity projevené finančním darem. Radní včera s policisty diskutovali o bezpečnostní situaci ve městě a prevenci kriminality, mimo jiné možnostech modernizace kamerového systému ve městě a větším dohledu v místech, kde se soustředí nezletilá mládež.

Obrázek aktuality 29.03.2012

Nová sekce na stránkách

Na našich oficiálních stránkách města zřizujeme v záložce Radnice - Zastupitelstvo novou sekci "Výsledky hlasování". Zde budeme pravidelně po problěhlých jednáních uvádět výsledky hlasování našich zastupitelů, a to v majetkoprávních a finančních záležitostech jmenovitě. Jmenovitě se hlasy zapisují v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva. Výsledky všech projednaných bodů jsou vždy zveřejněny v usnesení zastupitelstva města, která jsou v sekci zastupitelstvo nebo na úřední desce. V této sekci taktéž uvádíme účast zastupitelů na jednáních.

Obrázek aktuality 22.03.2012

Proč se ve městě tolik práší a úklid po zimě vázne?


S příchodem jara  obyvatele našeho města i návštěvníky trápí nebývalá prašnost v ulicích. Někteří občané se ptají po příčině, proč TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o., odpovídající za zimní údržbu, nepostupují v úklidu místních komunikací daleko svižněji. Stačí, aby se některý řidič auta ulicí prohnal, nebo bezohledně najížděl na štěrk při obrubníku a chodci se ocitají v oblacích prachu. Ten nepochybně škodí zdraví dětí i starším, usedá na zaparkovaná vozidla a zlobí snad každého  – o tom se diskutovalo také na posledním jednání Zastupitelstva města 15. března. Město opakovaně žádalo, aby státní ochrana přírody povolila užití soli v zimní údržbě místních komunikací i chodníků, ale neuspělo. Třeba ale ani sůl občané města nechtějí, protože dokáže poničit boty i karoserie vozidel a zatěžuje přírodu. Jaká opatření by podle vás pro Vrbno byla nejlepší? Máte možnost vyjádřit se v naší anketě, nebo napsat svůj podnět emailem (podatelna@vrbnopp.cz), nebo poštou či telefonem. Více informací zde: 

novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 130 131 132 133 134 135 136 [...] 140 [...] 151 starší
load