Dnes je 11.8.2022 a svátek má Zuzana

Aktuality

Obrázek aktuality 17.01.2013

Právní poradna přeložena

Informujeme občany, že PRÁVNÍ PORADNA byla přeložena z pracovních důvodů JUDr. Miroslavy Virágové na pondělí 11.2.2013 od 13 - 17.00 hod. Další informace Vám může poskytnout odbor vnitřních věcí, úsek sociální - tel. 554 795 132. Děkujeme za pochopení.

Obrázek aktuality 17.01.2013

Záměr zřízení sběrny odpadů radní odmítají

Rada města na svém čtvrtečním zasedání 17. ledna vyjádřila nesouhlas se záměrem společnosti PENTA STEEL GROUP CZ s.r.o. zřídit v katastru Vrbna pod Pradědem provozovnu pro sběr, výkup a využívání odpadů. Uložila majetkoprávnímu odboru v zákonné lhůtě odeslat Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje námitky. Tento druh služby je ve městě v dostačující míře zajištěn, a to hned třemi subjekty. Radním vadí, že by provozovna vznikla v bezprostřední blízkosti obytného domu, přepravě  deklarovaného množství zpracovávaného odpadu včetně odpadu nebezpečného nevyhovuje místní komunikace aj. Rada současně vzala na vědomí informaci o námitkách podaných majiteli bytů sousedícího obytného domu v rámci probíhajícího řízení krajského úřadu. Veřejnost se může k záměru investora vyjádřit do 27. ledna Krajskému úřadu MSK. Více zde: 

Obrázek aktuality 16.01.2013

Kam s odpadem? Na recyklační dvůr

Ve snaze o co nejlepší třídění odpadů byl v závěru roku rozšířen recyklační dvůr TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO v místní části Mnichov a nyní funguje na ploše zhruba jednoho tisíce metrů čtverečních. Lze tady uložit tradiční suroviny jako papír, sklo i plasty s tetrapakovými krabicemi. Kromě toho jsou zde umístěny velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, směsný komunální odpad, objemný odpad, stavební suť a pneumatiky (motorista jen uhradí poplatek v přijatelné výši). Můžete zde zdarma odložit také elektrotechniku, která už dosloužila, ale musíte ji přivézt kompletní. Jde o televize, počítače, pračky, ledničky, mikrovlnné trouby, drobné elektrospotřebiče, zářivky, baterie do spotřebičů i autobaterie. TS Vrbno také vykupuje železo a barevné kovy. V roce 2012 zde bylo vytříděno 630 tun odpadů. Podnikatelé a občané okolních obcí za využití služeb recyklačního dvora platí. Recyklační dvůr je otevřen v pracovních dnech od 9 do 16,30 hod a navíc v sobotu od 9 do 11 hodin.

Obrázek aktuality 09.01.2013

Informace k poplatkům za komunální odpad

Od 1. ledna nabyla účinnosti nová obecně závazná vyhláška města týkající poplatku za komunální odpad. Občané jistě uvítají, že poplatky zůstávají na stejné výši jako minulý rok, tedy roční sazba poplatku za komunální odpad bude i letos 490 korun na občana. Více informací zde:

Obrázek aktuality 07.01.2013

Horská služba má nové číslo pro nouzová volání

Horská služba má jednotné nouzové číslo 00420 1210. Na rozdíl od linky tísňového volání 112 není volání bezplatné, ale služba je zřízena v mobilních a pevných sítích všech telefonních operátorů v ČR jako přístup na tísňové linky. Nové číslo si určitě uložte, pokud byste se v zimních horách dostali do nesnází. Užití národní předvolby 00420 doporučuje Horská služba pro bezvadné spojení. Operátor vaše volání nasměruje na místní stanici Horské služby Jeseníky, odkud se vám dostane pomoci nebo rady. Nová linka neslouží k podávání informací o sněhových podmínkách na horách, ale je linkou nouzovou.

Obrázek aktuality 13.12.2012

Oznámení záměru Rozšíření areálu Pod Vysokou horou Vrbno p.P.

Město Vrbno p. P. obdrželo dne 10.12.2012 od Ministerstva životního prostředí oznámení záměru "Rozšíření areálu Pod Vysokou horou Vrbno pod Pradědem", zpracované podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Město Vrbno p. P. sděluje, že oznámení záměru je uloženo k nahlédnutí na Městském úřadě Vrbno p. P., odboru výstavby a živ. prostředí, 1.NP, kancelář č. 111 a 112 v období od 14.12.20012 do 3.1.2013. Do oznámení záměru je možné nahlížet v úřední dny (pondělí a středa) od 8.00 - 16.30 hod. Ve zbývající dny po tel. dohodě. S obsahem oznámení záměru je možné se seznámit v Informačním systému EIA na web. stránkách CENIA - pod kódem záměru OV9133. Kontaktní osoby pro nahlížení do oznámení záměru jsou: Ing. V. Virág, tel. 554 795 120 (v době od 27.12.-3.1.2013) a A.Iliadisová, tel. 554 795 121 (v době od 18.12.-21.12.2012).

Obrázek aktuality 07.12.2012

K inertnímu posypu ulic přibude skrápěná sůl

Vrbenští radní na svém poslední zasedání 29. listopadu schválili dodatek k Plánu zimní údržby místních komunikací  pro zimní období 2012-2013. Žádost o povolení chemické údržby státní ochrana přírody odsouhlasila, podmínky specifikovala Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky: chemický posyp lze provádět technologií, která umožňuje zkrápění a přesnou regulaci dávkování posypových solí. Užit může být v podmínkách kalamitního stavu, kdy selhává inertní posyp, či k preventivní ochraně komunikací před vznikem náledí. Podrobnosti najdete na naší úřední desce. Technické služby Vrbno s.r.o. se na změnu technologie již připravily.

Obrázek aktuality 07.12.2012

V třídění odpadů se Vrbenští stále lepší

Dobrá zpráva v závěru roku: Vrbno pod Pradědem patří v separaci odpadů mezi nejlepší města v Moravskoslezském kraji. Ve čtvrtek 6. prosince převzala starostka města Ing. Helena Kudelová a vedoucí majetkoprávního odboru Ing. Iveta Pešatová v Ostravě keramickou popelnici za krásné páté místo mezi obcemi nad 4 tisíce obyvatel, zapojenými do systému Eko-Kom. V soutěži o nejlepšího třídiče využitelného separovaného odpadu, vyhodnocovanou formou výtěžnosti na obyvatele, zápolilo 299 obcí a měst. Blahopřejeme obci Karlova Studánka, té patří v kategorii obcí do čtyř tisíc obyvatel vítězná příčka!

Obrázek aktuality 07.12.2012

Ve Vrbně byl otevřen diskontní PENNY market

V pátek 7. prosince už několik minut před 7. hodinou byla ve Vrbně pod Pradědem na ulici Jesenické otevřena druhá velká prodejna. Po nedávno rekonstruovaném supermarketu ALBERT, který rozšířil prodejní plochu i sortiment, je to diskontní PENNY MARKET i se sousedící prodejnou masa, uzenin a lahůdek. Na uvítanou hostesky uctily zákazníky ochutnávkou jednohubek, dárečkem v podobě drobných upomínkových předmětů a také lahví dobrého vína za větší nákup. Otevřeno tu bude stejně jako v Albertu denně od 7 do 20 hodin.

novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 128 129 130 131 132 133 134 [...] 140 [...] 154 starší
load