Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Spojení Vrbno pod Pradědem - Olomouc
Vladimír  |  6.3.2017 20:39:42
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, proč došlo k 5.3.2017 ke změně jízdího řádu autobusů a autobusy na trati Jeseník - Olomouc přestaly zajíždět do zastávky Vrbno, centrum.
Děkuji za odpověď.
O odpověď jsme požádali pracovníky dopravce, společnosti ARRIVA MORAVA Ostrava. Zde je odpověď:
"Od prosince 2016 zavedla naše společnost novou koncepci komerčních dálkových linek, ve snaze nabídnout cestujícím pravidelnější a přehlednější spojení. Součástí tohoto projektu bylo také zavedení závleku linky 950104 na Vrbno pod Pradědem, centrum, aby se zkrátila docházková vzdálenost pro cestující z centra Vrbna. Situaci po optimalizaci jsme monitorovali a během ledna a února došlo k potřebě prodloužit jízdní dobu linky, která se jevila jako nedostatečná.

Vzhledem k tomu, že linka má své návaznosti v Jeseníku, kde navazuje na příměstské linky z okolí, a pro cestující z Jesenicka je to jediná možnost dostat se do oblasti Vrbna, Rýmařova a Olomouce, a dále má své návaznosti v Olomouci, kde navazuje na dálkové autobusy do Brna, byla jediná možnost vynechat závlek ve Vrbně a tím pádem získat potřebné minuty pro prodloužení jízdní doby. Obsluha zastávek ve Vrbně je tedy nyní ve stavu, v jakém byla před prosincem 2016, kdy spoje, které jedou mimo Zlaté Hory, zastavují na zastávce Vrbno pod Pradědem, rozc. Ludvíkov, a spoje, které jdou přes Zlaté Hory, obsluhují také zastávku Vrbno pod Pradědem, centrum (tj. spoj v 6:22 do Olomouce v pracovní dny, v 15:25 do Olomouce v neděli a v 8:13 a 17:48 do Jeseníku v pracovní dny).
Situaci nepřestáváme sledovat a pokud nám to provozní situace dovolí, tak závlek, alespoň pro vybrané spoje, obnovíme. Nesmí však dojít k rozvázání návazností v Jeseníku a v Olomouci, které jsou pro tuto linku prioritní.

Co se týče posunu podvečerního nedělního spoje na lince Jeseník - Olomouc, uspíšen byl z důvodu velmi vysoké frekvence cestujících na spoji, který odjížděl po 14. hodině z Jeseníku, zatímco spoj po 17. hodině jel po většinu trasy prázdný. Proto byl spoj uspíšen, aby nebyl časový rozestup tak velký a cestující se rozmělnili po obou spojích.

Od 5. března 2017 dále došlo k úpravě jízdní doby spoje 37 linky 862 z důvodu častého zpoždění a uspíšení spojů 3 a 4 linky 863 na základě četných požadavků cestujících, aby bylo možné se dostat do Bruntálu před půl sedmou."

Roman Havko, obchodní referent ARRIVA MORAVA a.s.
Komunikace
Jaromír  |  26.11.2016 18:58:03
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, zda je vůbec nějaká naděje na opravu komunikace na ulici Sklárenská, neboť tahle komunikace je v havarijním stavu.( každodenní průjezd plně naložených kamionů ničí tuhle komunikaci opravdu rychlým tempem).
Navíc se jedná o jedinou přístupovou komunikaci k našim rybníkům kde přes léto prochází a i projíždí mnoho lidí.
( zadělání děr na cestě jakousi drcenou směsi nepovažuji jako opravu komunikace)
Předem děkuji za odpověď
Pracovníci radnice se opakovaně pokusili dohodnout s firmami, využívajícími uvedenou místní komunikaci k přepravě kmenů stromů kamiony na uložiště, na formě opravy pro zlepšení a následné udržení vyhovujícího technického stavu cesty. Reagovala zatím pouze jedna, když opakovaně vyspravovala díry zásypem frézovanou živicí, druhá nereagovala vůbec. Město nemůže dále přihlížet k ničení této komunikace, proto se obrátilo na svou smluvní právní kancelář, aby ta našla nejlepší řešení. Vzhledem k tomu, že jmenované firmy nepřinášejí městu žádný prospěch (neplatí zde daně), bude město žádat, aby nesly alespoň zčásti náklady na opravu této místní komunikace. Krajním řešením je uzavření této komunikace pro vozidla s vysokou tonáží, čímž by se přístup firem na uložiště dřeva uzavřel.Budeme veřejnost o řešení informovat. Informace pro odpověď tazateli poskytli Jiří Skácel z majetkoprávního odboru MěÚ Vrbno p. P. a starostka města Květa Kubíčková
PARKOVACÍ MÍSTO
MARTIN  |  9.10.2016 9:08:21
DOBRÝ DEN.CHTĚL BYCH SE ZEPTAT JAK JE TO VE VRBNĚ SE ZŘÍZENÍM PARKOVACÍHO MÍSTA.POKUD TO JDE TAK CO JE POTŘEBA VYŘÍDIT A JAKÁ ČÁSTKA SE MĚSTU PLATÍ MĚSÍČNĚ NEBO ROČNĚ.NEJSEM DRŽITELEM ZTP.A JEŠTĚ BYCH CHTĚL VĚDĚT ZDA MÁ MĚSTO NĚJAKÉ VOLNÉ GARÁŽE K PRONÁJMU.DĚKUJI
Odpověděl: Mgr. Alena Kiedroňová, sekretariát, public relations | 11.10.2016 13:36:16
V současné době město nedisponuje žádnou volnou garáží. V případě zájmu o zřízení parkovacího místa je nutno zaslat na radnici žádost, která bude obsahovat označení Vámi zvoleného parkovacího místa (parcelní číslo, název komunikace, situační zákres), jméno žádající osoby, SPZ vozidla. Schválení žádosti je v kompetenci rady města - vlastníka pozemku. Se souhlasem rady města si podáte žádost na odboru výstavby a životního prostředí, které ve správním řízení rozhodne o zřízení parkovacího místa. Cena za jedno parkovací místo činí 500,- Kč/měsíčně. Pořízení značky a její umístění hradí žadatel na vlastní náklady. Informaci poskytla Ing. Iveta Pešatová, vedoucí odboru MPO
 
load