Kroniky města

images

Naleznete zde Kroniky města Vrbna pod Pradědem v elektronické podobě od roku 2000. 

Kroniky v tištěné podobě jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí, kancelář č. dveří 109.

Kronika k připomínkování:

K této kronice z roku 2015 se můžete vyjádřit, a to věcnými nebo podstatnými připomínkami pouze do 30. dubna 2017

Připomínky můžete zasílat na e-mail kronika@vrbnopp.cz.
Připomínkami se bude zabývat kronikářka města Mgr. Helena Rybárová v součinnosti s referentkou na odboru vnitřních věcí.

Další kontaktní e-mail podatelna@vrbnopp.cz

O způsobu tvorby kroniky města a dalších informacích se také psalo na iDNES.

Kronika po proběhlém připomínkování:

K této dopsané kronice z roku 2014 se bylo možné vyjádřit, a to věcnými nebo podstatnými připomínkami pouze do 31. května 2016. Připomínky bylo možné zasílat na e-mail podatelna@vrbnopp.cz. Připomínkami se následně zabývala kronikářka města Mgr. Helena Rybárová  v součinnosti s referentkou na odboru vnitřních věcí.  

Kroniky předložené ke schválení zastupitelstvem:

Kroniky města schválené zastupitelstvem:

Kronikář města:

10.3.2016 14:00:57 - aktualizováno 3.2.2017 12:44:55 | přečteno 9605x | Patrik Locku
 
load