Čestná občanství a ceny města

Ocenění občané města

Ocenění města může být uděleno fyzickým osobám podle Zásad pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělování Poděkování rady města Vrbna pod Pradědem, které schválilo Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem dne 24.6.2015. 

Odůvodněný návrh na ocenění města může podat každá fyzická a právnická osoba na příslušném formuláři starostovi města, a to na adresu Městského úřadu, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem nejpozději do konce února roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat. 

Ocenění občané města

Cenu města obdrželi

  • Antonín Břenek, předseda osadního výboru, za mimořádnou činnost v Osadním výboru Mnichov
  • Karel Friedrich, dlouholetý člen SDH Vrbno, za výchovnou činnost mládeže
  • Karel Michalus, předseda spolku Přátelé Vrbenska, radní a zastupitel města, za mimořádný přínos rozvoji Vrbna pod Pradědem
  • Edeltrauda Obrusníková, předsedkyně Sdružení Praděd občanů zdravotně postižených, za mimořádnou činnost v této neziskové organizaci
  • Pěvecký sbor města Vrbna - za příkladnou reprezentaci města v tuzemsku i zahraničí
Cenu města za mimořádné činy a aktivity dle předložených návrhů občanů města a organizací udělilo Zastupitelstvo města Vrbno pod Pradědem na svém 12. zasedání dne 30. března 2016.

Poděkování rady města obdrželi

  • Helena Rusková, za mnohaletou propagaci našeho města formou článků v novinách, časopisech a v knihách, které napsala a doprovodila také fotografiemi. Představila se také jako fotografka účastí ve fotosoutěžích pořádaných městem se zaměřením na město, přírodu a jeho obyvatele
  • Ludmila Strnadová, za práci v ženském hnutí
  • Sbor dobrovolných hasičů, za činnost sboru při zachraňování lidských životů a majetku občanů
Poděkování rady města dle předložených návrhů občanů města a organizací udělila Rada města Vrbno pod Pradědem na 34. schůzi dne 8. června 2016.

Agendu zajišťuje

Podání návrhu na ocenění

Navrhněte osobnosti pro ocenění

Ruze

V roce 2017 udělí zastupitelstvo a rada města podruhé ocenění aktivním jednotlivcům, osobnostem města a kolektivům či týmům. Návrhy na ocenění může podat každá fyzická či právnická osoba až do konce února, a to na předepsaném formuláři, kde rovněž zdůvodní svůj návrh. Formami ocenění je Čestné občanství města, Cena města a Poděkování rady města.


3.1.2017 11:34:15 | přečteno 605x | Mgr. Alena Kiedroňová | Celý článek
 

Oceněným poděkovala starostka města

ocenění K. Friedrichovi, autor: Ladislav Olejníček

Na zasedání zastupitelů ve středu 22. června 2016 převzali cenu města a poděkování rady města ocenění občané a kolektivy. Armosféru slavnostního aktu předání cen starostkou Květou Kubíčkovou a místostarostkou Ing. Pavlou Müllerovou přibližuje fotoreportáž Ladislava Olejníčka.(ak)

27.6.2016 15:55:03 | přečteno 348x | Mgr. Alena Kiedroňová | Celý článek
 

Udělena ocenění rady města

kytice AK

Rada města Vrbna pod Pradědem na svém 34. zasedání 8. června 2016 rozhodla udělit Poděkování rady města paní Heleně Ruskové, paní Ludmile Strnadové a Sboru dobrovolných hasičů Vrbno p. P. Návrhy na ocenění jmenovaných podali občané města a organizace. (ak)

13.6.2016 16:27:04 | přečteno 288x | Mgr. Alena Kiedroňová | Celý článek
 
20.2.2017 7:53:09 | přečteno 288x | Patrik Locku
 
load