20. Informace o zpracování osobních údajů

Informace dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Městského úřadu Vrbno pod Pradědem provádí zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

Evidence obyvatel

Účel zpracování: evidence obyvatel 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Vrbno pod Pradědem
Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo vnitra ČR, MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Matrika

Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo vnitra ČR, ČSÚ, ÚZIS, ČSSZ, MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Ověřování podpisů a listin

Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny 
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: občané města Vrbno pod Pradědem starší 18 let 
Kategorie příjemců údajů MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz 
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí 
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Přestupkové řízení

Účel zpracování: řízení o přestupcích 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení 
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem, soudy, Policie ČR, státní zastupitelství
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Personální a mzdová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených obcí, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Řízení dle stavebního zákona

Účel zpracování: vedení řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek, zákona č. 184/2006 Sb. a zák.č. 500/2004 Sb.
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: stavebník
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád 

Evidence nájemníků bytových a nájemců nebytových prostor

Účel zpracování: evidence poplatků za užívání
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nájemníci bytových a nebytových prostor v majetku města
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Správa daní a poplatků

Účel zpracování: uzavírání kupních smluv při převodu nemovitostí a smluv, které mají charakter pronájmu nemovitostí nebo ostatních dle NOZ č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: poplatník
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Nemovitý majetek - pozemky a budovy
Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona o správě daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé, nájemci a ostatní fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Kulturní záležitosti
Účel zpracování: smlouvy o kulturním vystoupení, smlouvy o spolupráci, darovací smlouvy a sponzorství, 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: umělecké agentury, zprostředkovatelé a účinkující, dárci a sponzoři, žadatelé a příjemci dotací z rozpočtu města
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád
26.1.2017 9:21:24 | přečteno 41x | Patrik Locku
 
load