Rada města

Je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Její členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Vrbna pod Pradědem má 7 členů a schází se zpravidla 1x za 3 týdny. Schůze rady města jsou neveřejné, kromě členů rady města se jich účastní také tajemník Městského úřadu Vrbna pod Pradědem, který má hlas poradní. Usnesení Rady města Vrbna pod Pradědem je zveřejněno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Vrbno pod Pradědem a také na oficiálních stránkách města.

Složení Rady města Vrbna pod Pradědem 2014 - 2018

Titul, Jméno a Příjmení, Navrhující strana-zkratka, Politická příslušnost.
  • Mgr. Zdeněk Bártek (ČSSD - BEZPP)
  • Petr Kopínec (ANO 2011)
  • Květa Kubíčková (ANO 2011)
  • Karel Michalus (SPV - NK - BEZPP)
  • Vlastimil Mlynář (SV - NK - BEZPP)
  • Ing. Pavla Müllerová (ANO 2011)
  • Ing. Petr Obrusník (PRO VRBNO - NK - BEZPP)

Rozdělení mandátů

Volební stranaZkratka Počet členů 
 ANO 2011 ANO

 3

 Česká strana sociálně demokratická  ČSSD

 1

 Občanské sdružení Pro Vrbno PRO VRBNO

 1

 Spolek Přátelé Vrbenska SPV

 1

 "Sportovci Vrbno p. P." SV

 1

Dokumenty a přístupy:

 
load